Menu

Boj proti padělání

Při výrobě eurobankovek se používá vyspělá technologie tisku. Bankovky jsou navíc opatřeny moderními ochrannými prvky. Pravou bankovku lze proto snadno odlišit od padělku, a to i bez zvláštního vybavení, což odrazuje padělatele.

Středisko pro analýzu padělků

ECB pečlivě sleduje poslední trendy v technologii tisku a reprodukce i počty zadržených padělků. Následně tyto padělky analyzují národní centrální banky zemí eurozóny a Středisko ECB pro analýzu padělků, které také zpracovává konkrétní odborné a statistické údaje o padělcích. Tyto údaje, uložené v databázi střediska, se pak poskytují policejním složkám jednotlivých států a dalším orgánům zapojeným do boje proti padělání. ECB také úzce spolupracuje s Europolem (Evropským policejním úřadem), který – na základě svého pověření – jako ústřední orgán koordinuje ochranu eura proti padělání, a dále s Interpolem (Mezinárodní organizace kriminální policie) a Evropskou komisí.

Prevence zneužití digitálních vyobrazení bankovek k protiprávním účelům

Skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group), která zahrnuje 10 nejvýznamnějších světových emitentů bankovek, podporuje technologie znemožňující digitální padělání. Díky těmto technologiím se předchází samotné výrobě padělků a snižují se tak ztráty, které mohou jednotlivcům a podnikům vzniknout, pokud padělek přijmou. V rámci systému boje proti padělání se využívají technologie, které znemožňují osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. Systém tak brání nepovolené reprodukci bankovek. V oprávněných případech však ECB umožňuje přístup k vyobrazením bankovek ve vysokém rozlišení.

ECB dále řídí a koordinuje činnosti související s výzkumem a vývojem bankovek a poskytuje na tyto činnosti finanční prostředky, aby se tak uchovala a dále podporovala důvěryhodnost eura jako globální měny.