European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Čo je to signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky?

15. decembra 2017 (aktualizované 8. júla 2021)

Ak centrálna banka signalizuje budúce nastavenie menovej politiky, znamená to, že na základe hodnotenia výhľadu cenovej stability poskytuje informácie o budúcich zámeroch menovej politiky.

ECB začala signalizáciu budúceho nastavenia menovej politiky používať v júli 2013, keď Rada guvernérov ECB oznámila, že úrokové miery zostanú podľa jej očakávaní na nízkej úrovni počas dlhšieho obdobia. Odvtedy bola formulácia signalizácie menovej politiky ECB viackrát upravená. V súčasnosti objasňuje zámery Rady guvernérov nielen v súvislosti s očakávaným budúcim vývojom kľúčových úrokových sadzieb ECB, ale aj pokiaľ ide o horizont jej programu nákupu aktív.

V záujme zachovania dôveryhodnosti musí byť obsah signalizácie budúcich zámerov menovej politiky ECB vždy v súlade s tým, ako Rada guvernérov hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu a výhľad budúceho vývoja, najmä pokiaľ ide o infláciu.

Ako signalizácia funguje v praxi?

Jeden z príkladov, ako môže signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky fungovať:

Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky

Kedy je signalizácia potrebná?

ECB má k dispozícii štandardné menovopolitické nástroje (kľúčové úrokové sadzby), pomocou ktorých udržiava infláciu v eurozóne na úrovni zodpovedajúcej jej cieľu. Ak je inflácia príliš nízka, ECB ju môže opätovne zvýšiť tým, že zníži svoje úrokové sadzby. No ak sú úrokové sadzby už na veľmi nízkej úrovni, pre centrálnu banku je náročné ďalej ich znižovať tak, aby toto znižovanie bolo stále účinné, a tak sú potrebné iné menovopolitické nástroje. Jedným z nich je signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky.

V takejto situácii zrozumiteľná komunikácia o budúcich zámeroch menovej politiky pomáha bankám, účastníkom finančných trhov, podnikom a spotrebiteľom vytvoriť si lepšiu predstavu o pravdepodobnom budúcom vývoji úverových nákladov, a poskytuje impulz potrebný na oživenie ekonomiky.

Signalizácia tak zefektívňuje menovú politiku ECB a pomáha nám dosiahnuť náš hlavný cieľ – slúžiť európskym občanom udržiavaním stabilných cien v rámci celej eurozóny.

Posledná aktualizácia z júla 2021 zohľadňuje závery revízie stratégie menovej politiky, ktorá prebiehala v rokoch 2020 až 2021.