European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is ‘forward guidance’?

15 december 2017 (bijgewerkt op 8 juli 2021)

Een centrale bank die forward guidance geeft, verstrekt informatie over haar voornemens met betrekking tot haar toekomstig monetair beleid, op basis van haar inschatting van de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit.

De ECB heeft voor het eerst forward guidance gebruikt in juli 2013, toen de Raad van Bestuur aangaf te verwachten dat de rentetarieven voor langere tijd laag zouden blijven. Sindsdien heeft de ECB de formulering van haar beleidsindicaties een aantal malen aangepast; deze omvatten nu niet alleen de voornemens van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de basisrentetarieven van de ECB, maar ook met betrekking tot de tijdshorizon van haar activa-aankoopprogramma.

Om geloofwaardig te blijven moet de forward guidance van de ECB betreffende haar beleidsvoornemens inhoudelijk altijd in overeenstemming zijn met de inschatting van de Raad van Bestuur van de actuele economische situatie en de vooruitzichten voor de toekomst, in het bijzonder voor de inflatie.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Hier is een voorbeeld van hoe forward guidance kan werken:

Forward guidance

Wanneer is forward guidance noodzakelijk?

De conventionele monetairbeleidsinstrumenten van de ECB (de basisrentetarieven) worden gebruikt om de inflatie in het eurogebied in lijn te houden met de doelstelling van de ECB. Als de inflatie extreem laag is, kan de ECB haar rentetarieven verlagen om de inflatie weer te laten stijgen. Maar als de rentetarieven al heel laag zijn, is het moeilijk voor de centrale bank om deze verder te verlagen en daarbij effect te blijven sorteren. Daarom zijn er andere beleidsinstrumenten noodzakelijk, zoals forward guidance.

In dergelijke omstandigheden draagt duidelijke communicatie over toekomstige monetairbeleidsvoornemens bij aan het inzicht van banken, partijen op de financiële markten, bedrijven en consumenten in hoe de leenkosten zich in de toekomst waarschijnlijk zullen ontwikkelen, en wordt aan de economie de noodzakelijke impuls gegeven.

Daarom maakt forward guidance het monetair beleid van de ECB effectiever en helpt deze ons bij het bereiken van onze hoofddoelstelling, te weten het dienen van de mensen in Europa door te zorgen voor stabiele prijzen in het hele eurogebied.

Bijgewerkt in augustus 2021 naar aanleiding van de uitkomsten van de strategische evaluatie in 2020-21.