European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir perspektīvas norāde?

15.12.2017. (aktualizēts 08.07.2021.)

Ja centrālā banka publisko perspektīvas norādi, tas nozīmē, ka tā sniedz informāciju par saviem turpmākajiem nodomiem monetārās politikas jomā, pamatojoties uz cenu stabilitātes perspektīvas novērtējumu.

ECB sāka izmantot perspektīvas norādi 2013. gada jūlijā, kad ECB Padome informēja par gaidām, ka procentu likmes saglabāsies zemas ilgāku laiku. Kopš tā laika ECB perspektīvas norāde vairākkārt koriģēta, un tagad tajā skaidroti Padomes nodomi ne vien attiecībā uz gaidāmo ECB galveno procentu likmju attīstību nākotnē, bet arī attiecībā uz tās aktīvu iegādes programmas īstenošanas periodu.

Lai saglabātu uzticamību, ECB perspektīvas norādei par tās politikas nodomiem vienmēr jāatbilst Padomes pašreizējās ekonomiskās situācijas novērtējumam un nākotnes prognozēm, īpaši attiecībā uz inflāciju.

Kā darbojas perspektīvas norāde?

Sniedzam perspektīvas norādes darbības piemēru.

Perspektīvas norāde

Kad nepieciešama perspektīvas norāde?

ECB standarta monetārās politikas instrumentus (galvenās procentu likmes) izmanto, lai euro zonā nodrošinātu inflācijas atbilstību ECB mērķim. Ja inflācija ir pārāk zema, ECB var samazināt savas procentu likmes, lai atkal paaugstinātu inflācijas līmeni. Taču, ja procentu likmes jau ir ļoti zemas, centrālajai bankai ir sarežģīti tās vēl vairāk samazināt, saglabājot šādas rīcības lietderību, tāpēc nepieciešami citi politikas instrumenti. Viens no šādiem instrumentiem ir perspektīvas norāde.

Šādos apstākļos skaidra komunikācija par turpmākajiem monetārās politikas nodomiem palīdz bankām, finanšu tirgus dalībniekiem, uzņēmumiem un patērētājiem labāk izprast gaidāmo aizņemšanās izmaksu dinamiku nākotnē, nodrošinot tautsaimniecībai nepieciešamo stimulu.

Tādējādi perspektīvas norāde uzlabo ECB monetārās politikas efektivitāti un palīdz mums sasniegt mūsu galveno mērķi – kalpot Eiropas iedzīvotājiem, nodrošinot cenu stabilitāti euro zonā.

Aktualizēts 2021. gada jūlijā, atspoguļojot 2020.–2021. gadā īstenotā stratēģijas izvērtējuma rezultātus.