European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je to signalizace měnové politiky ?

15. prosince 2017 (aktualizováno 8. července 2021)

Pokud centrální banka signalizuje měnovou politiku, znamená to, že na základě svého hodnocení výhledu cenové stability poskytuje informace o budoucích záměrech měnové politiky.

ECB začala používat signalizaci měnové politiky v červenci 2013, když Rada guvernérů uvedla, že očekává, že úrokové sazby zůstanou na nízké úrovni po delší dobu. Od té doby byla formulace signalizace měnové politiky ECB vícekrát upravena. Nyní objasňuje záměry Rady guvernérů nejen v oblasti očekávaného budoucího vývoje základních úrokových sazeb ECB, ale také pokud jde o horizont jejího programu nákupu aktiv.

V zájmu zachování důvěryhodnosti musí být obsah signalizace záměrů měnové politiky ECB vždy v souladu s hodnocením Rady guvernérů týkajícím se stávající hospodářské situace a budoucím výhledem, zejména pokud jde o inflaci.

Jak to funguje v praxi?

Zde je jeden z příkladů, jak může signalizace měnové politiky fungovat:

Signalizace měnové politiky

Kdy je signalizace potřeba?

Běžné měnověpolitické nástroje ECB (základní úrokové sazby) se používají k udržení inflace v eurozóně v souladu s cílem ECB. Pokud je inflace příliš nízká, může ECB snížit úrokové sazby, aby inflace opět vzrostla. Ale pokud jsou úrokové sazby už na velmi nízké úrovni, centrální banka je může dále snižovat jen obtížně a při tom zajistit, aby takové snížení stále plnilo svou funkci. Jsou tedy třeba další nástroje. Jedním z nich je signalizace měnové politiky.

Jasná komunikace o záměrech budoucí měnové politiky pomáhá v takových situacích bankám, účastníkům finančního trhu, podnikům a spotřebitelům lépe pochopit pravděpodobný vývoj nákladů na úvěry v budoucnu a ekonomice dát potřebný impuls.

Signalizace měnové politiky tedy zefektivňuje měnovou politiku ECB a pomáhá nám splnit náš prvořadý cíl, tj. sloužit obyvatelům Evropy udržováním stabilních cen v celé eurozóně.

Aktualizace proběhla v červenci 2021, aby odrážela výsledek přezkumu strategie v letech 2020–2021.