European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Mitä on ennakoiva viestintä?

15.12.2017 (päivitetty 8.7.2021)

Ennakoivan viestinnän avulla keskuspankki kertoo tulevista rahapoliittisista toimistaan, joita se aikoo toteuttaa hintavakausnäkymiä koskevan arvionsa perusteella.

EKP aloitti ennakoivan viestinnän heinäkuussa 2013, jolloin EKP:n neuvosto ilmoitti, että se odottaa korkojen pysyvän matalina pidemmän aikaa. Sen jälkeen EKP on käyttänyt ennakoivaa viestintää useaan otteeseen esimerkiksi selventääkseen EKP:n neuvoston näkemyksiä ohjauskorkojen tulevasta kehityksestä ja omaisuuserien osto-ohjelman kestosta.

Jotta ennakoiva viestintä rahapoliittisista toimista olisi uskottavaa, sen on mukailtava EKP:n neuvoston nykyisestä taloustilanteesta ja tulevasta kehityksestä tekemiä arvioita, etenkin inflaationäkymiä koskevia arvioita.

Ennakoiva viestintä käytännössä

Ennakoiva viestintä voi toimia esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Milloin ennakoivaa viestintää tarvitaan?

EKP käyttää tavanomaisia rahapolitiikan välineitä (ohjauskorkoja) pitääkseen euroalueen inflaation EKP:n tavoitteen mukaisena. Jos inflaatiovauhti on liian hidas, EKP voi laskea ohjauskorkoja ja pyrkiä näin nopeuttamaan inflaatiota. Tilanteessa, jossa korkotaso on jo hyvin matala, korkojen laskeminen voi olla vaikeaa ja tehotonta. Tällöin keskuspankin on käytettävä muita rahapolitiikan välineitä, kuten ennakoivaa viestintää.

Tällaisissa tilanteissa selkeä viestintä tulevista rahapoliittisista toimista antaa pankeille, rahoitusmarkkinaosapuolille, yrityksille ja kuluttajille selkeämmän kuvan lainanoton kustannusten todennäköisestä kehityksestä ja auttaa elvyttämään taloutta.

Ennakoiva viestintä lisää rahapolitiikan vaikuttavuutta ja auttaa EKP:tä saavuttamaan ensisijaisen tavoitteensa eli huolehtimaan hintavakaudesta koko euroalueella.

Tiedot on päivitetty heinäkuussa 2021 strategian uudelleenarvioinnin (2020–2021) jälkeen.