European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Název a logo ECB lze zneužít

Je ECB informována o podvodných programech?

Ano. Občané pravidelně oznamují podvodné programy, v nichž je jméno nebo logo ECB zneužito, jakož i programy, v nichž se podvodníci vydávají za zaměstnance ECB.

Pokud e-mail, který obdržíte, působí podezřele, neklikejte na žádný v něm obsažený odkaz, neotevírejte žádnou z jeho příloh a nereagujte na žádné výzvy nebo kampaně.

Pokud vás někdo kontaktoval s tím, že má v držení peníze, které patří vám, a že pracuje pro ECB, je to podvod. Nejsme komerční banka, a nevedeme proto účty pro veřejnost.

Jednoznačně je třeba upozornit, že ECB vás nikdy nepožádá o vaše osobní údaje prostřednictvím e-mailu, telefonu, textové zprávy nebo služby pro okamžité zasílání zpráv. Členové Výkonné rady vás také nikdy nebudou kontaktovat ohledně osobního majetku nebo finančních záležitostí.

Jaké jsou typické případy podvodů?

  • Tvrdili vám, že ECB vybírá poplatky za přeshraniční převody?
  • Nebo vám tvrdili, že ECB je komerční banka poskytující služby internetového bankovnictví?
  • Byli jste požádáni o provedení platby prostřednictvím údajných internetových stránek ECB pro online bankovnictví nebo neexistujícího oddělení služeb klientům ECB?
  • Byli jste požádáni o provedení platby, protože ECB blokuje peněžní převody?
  • Žádali vás, abyste provedli platbu, protože ECB přijímá vklady nebo platby na nákup bitcoinů nebo jiných kryptoměn či jejich převod na hotovost, nebo proto, že získává zpět finanční prostředky pro oběti podvodů?
  • Vybízeli vás k tomu, abyste si od ECB vzali půjčku s velmi zajímavými podmínkami?

Pokud jste některou z těchto situací zažili, stali jste se cílem podvodníků!

Jak mohu rozpoznat podvod spojený s ECB?

Podvodné programy často vypadají tak, jako by pocházely z ECB, ale obvykle obsahují chyby. Zde je několik tipů, které vám pomohou podvod rozpoznat.

  • Zkontrolujte odesílatele e-mailu: e-mail odeslaný z ECB vždy končí adresou @ecb.europa.eu nebo @ecb.int. Nikdy nevěřte přeposílanému e-mailu.
  • Zkontrolujte, zda text neobsahuje neobvyklé formulace nebo překlepy.
  • Zkontrolujte odkazy v e-mailu: posuňte myš přes odkaz bez kliknutí. Tím se zobrazí celý text odkazu. Některé e-mailové programy text zobrazí v dolní části obrazovky. Pokud neobsahuje název ecb.europa.eu, je e-mail pravděpodobně podvodný.
  • Obecně platí, že na neočekávané e-maily, které vás žádají, abyste přijali okamžitá opatření (např. rychle převedli peníze), nebo které jsou příliš dobré na to, aby byly pravdivé, je třeba pohlížet jako na podezřelé.

Co můžete udělat, abyste se ochránili?

Nikdy nepřevádějte peníze, pokud si nejste jisti, kdo je obdrží, a nikdy neposkytujte údaje, jako jsou informace o vašem bankovním účtu, dokladu totožnosti či jiné osobní údaje.

ECB nemůže nést odpovědnost, pokud jsou její jméno, loga nebo adresa zneužívány v programech, jejichž cílem je podvést veřejnost. Doporučujeme oznámit případy podvodného jednání místním orgánům činným v trestním řízení nebo požádat o radu příslušné vnitrostátní orgány.

Chcete se dozvědět více o vyloučení odpovědnosti a politice v oblasti autorských práv?

Více informací