European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nime ja logo võidakse väärkasutada

Kas EKP on teadlik petuskeemidest?

Jah, on küll. Inimesed annavad korrapäraselt teada petuskeemidest, milles EKP nime ja/või logo väärkasutatakse, samuti skeemidest, mille osalised esinevad EKP töötajatena.

Kui saate kahtlase meili, ärge klõpsake selles olevaid linke või avage manuseid ega reageerige selles sisalduvatele üleskutsetele/kampaaniatele.

Kui saate teate kelleltki, kes esitleb end EKP töötajana ja väidab, et tema käsutuses on raha, mis kuulub teile, on tegu pettusega. EKP ei ole kommertspank ja me ei tegele eraisikute pangakontodega.

EKP ei küsi meili, telefoni või (kiir)sõnumi teel mitte kunagi teie isikuandmeid. Samuti ei võta EKP juhatuse liikmed teiega kunagi ühendust seoses teie isikliku finantsolukorraga.

Millised on tüüpilised pettusejuhtumid?

  • Saate teate, et EKP kogub piiriüleste ülekannete teenustasusid.
  • Teid teavitatakse, et EKP on kommertspank, kes pakub veebipõhiseid pangateenuseid.
  • Teid suunatakse tegema makset võltsitud EKP veebilehelt avanevast internetipangast või näiliselt EKP pakutava klienditeeninduse kaudu.
  • Teil palutakse teha makse, kuna EKP on rahaülekanded blokeerinud.
  • Teil palutakse teha makse, kuna EKP kogub hoiuseid või makseid bitcoin’i või teiste krüptovääringute soetamiseks või taastab pettuse ohvriks langenud inimeste rahalisi vahendeid.
  • Teile pakutakse EKP nimel väga soodsatel tingimustel laenu.

Kõigi eespool kirjeldatud juhtumite puhul on tegu petuskeemiga!

Kuidas saan kindlaks teha, et tegu on EKPga seotud petuskeemiga?

Petuskeemide puhul jääb sageli mulje, nagu teadete saatjaks oleks EKP, kuid tavaliselt sisaldavad need vigu, mis võimaldavad pettuse ära tunda.

  • Kontrollige, kes on meili saatja: kõik EKP saadetud meilid on lõpuga @ecb.europa.eu või @ecb.int. Edasi suunatud meilidesse peab alati suhtuma suure ettevaatusega.
  • Kontrollige, kas tekstis esineb ebatavalist sõnastust või trükivigu.
  • Kontrollige meilis olevaid linke: hõljutage hiirt lingi kohal, kuid ärge lingile vajutage. Hiirt hõljutades kuvatakse lingi täisaadress. Mõnes meiliprogrammis ilmub see nähtavale ekraani allosas. Kui meiliaadress ei ole lõpuga ecb.europa.eu, on tõenäoliselt tegu petukirjaga.
  • Suhtuge alati ettevaatusega ootamatult saabunud meilidesse, milles teid kutsutakse kiiresti tegutsema (nt tegema rahaülekannet) või mille sisu tundub olevat liiga hea, et olla tõsi.

Mida saate enda kaitseks teha?

Ärge kunagi kandke raha tundmatutele isikutele ega avalikustage oma pangakontot, isikukoodi või muid isikuandmeid.

EKPd ei saa pidada vastutavaks, kui tema nime, logosid või aadressi kasutatakse avalikkusele suunatud petuskeemides. Pettusejuhtumitest soovitame teada anda kohalikele õiguskaitseasutustele või pöörduda abi saamiseks oma riigi tarbijakaitseasutuse poole.

Kas soovite rohkem teada piiratud vastutuse ja autoriõiguse põhimõtete kohta?

Teemast lähemalt