European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

D’fhéadfaí míúsaid a bhaint as ainm agus lógó an Bhainc Ceannais Eorpaigh

An bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ar an eolas faoi aon scéimeanna calaoise?

Tá. Tuairiscíonn saoránaigh scéimeanna calaoise go minic ar scéimeanna iad ina mbaintear míúsáid as ainm nó lógó an Bhainc Ceannais Eorpaigh, nó an dá cheann. Tuariscítear scéimeanna freisin ina ndéantar aithris ar bhaill foirne de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Má tá rud éigin aisteach ag baint le ríomhphost a fhaigheann tú, ná cliceáil ar aon nasc sa ríomhphost, ná hoscail aon cheangaltán atá leis agus ná freagair aon chuireadh ná feachtas atá leis.

Má dhéanann duine teagmháil leat a deir go bhfuil airgead aige nó aici ar leatsa é, agus gur baill foirne den Bhanc Ceannais Eorpach é nó í, is scéim caimiléireachta sin. Ní banc tráchtála sinn mar sin ní bhíonn cuntais againn do bhaill don phobal.

Ní iarrfaidh an Banc Ceannais Eorpach sonraí pearsanta ort ar ríomhphost, ar an nguthán, ar theachtaireacht téacs ná ar theachtaireacht láithreach riamh. Ní rachaidh comhaltaí ón mBord Feidhmiúcháin i dteagmháil leat maidir le rachmas pearsanta nó ceisteanna airgeadais riamh ach oiread.

Cad iad na gnáthchásanna calaoise a bhíonn ann?

  • Ar dúradh leat go bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag bailiú táillí aistrithe trasteorann?
  • Ar dúradh leat gur banc tráchtála é an Banc Ceannais Eorpach atá ag cur seirbhísí baincéireachta ar líne ar fáil?
  • Ar iarradh ort íocaíocht a dhéanamh ar shuíomh gréasáin baincéireachta bréagach de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaighle cuidiú ó rannóg bhréagach seirbhíse do chustaiméirí?
  • Ar iarradh ort íocaíocht a dhéanamh toisc go bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag cur bac ar aistrithe airgid?
  • Ar iarradh ort íocaíocht a dhéanamh toisc go bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag bailiú taiscí nó íocaíochtaí chun bitcoin nó criptea-airgeadraí a cheannach nó a scaoileadh nó toisc go bhfuil sé ag athghabháil cistí do dhaoine a ndearnadh caolaois orthu?
  • Ar spreagadh thú chun iasacht a thógáil amach ón mBanc Ceannais Eorpach ar coinníollacha an-fhabhrach?

Má bhaineann aon cheann de na cásanna sin leatsa is amhlaidh go ndearnadh iarracht calaois a dhéanamh ort!

Conas is féidir liom scéim caolaoise a bhaineann leis an mBanc Ceannais Eorpach a aithint?

Is minic a bhíonn cuma ar scéimeanna calaoise gur ón mBanc Ceannais Eorpach a tháinig siad, ach de ghnáth bíonn botún le sonrú sna teachtaireachtaí. Seo roinnt nod a chabhróidh leat scéim calaoise a aithint:

  • Féach ar sheoltóir an ríomhphoist: bíonn an chríoch @ecb.europa.eu or @ecb.int. le ríomhphost a sheoltar ón mBanc Ceannais Eorpach. Ná bíodh muinín agat as ríomhphost a cuireadh ar aghaidh chugat.
  • Féach an bhfuil foclaíoct aisteach nó botúin chló sa téacs.
  • Féach ar na naisc sa ríomhphoist: cuir an luchóg thar an bhfocal ach ná cliceáil air. Taispeánfar téacs iomlán an naisc ansin. I roinnt clár ríomhphoist, taispeánfar é ag bun an scáileáin. Mura dtagtaítear ann do ecb.europa.eu is mór an seans gur ríomhphost calaoise é.
  • I gcoitinne, ní mór a bheith amhrasach faoi ríomhphoist nach raibh tú ag súil leo ina n-iarrtar ort gníomh áirithe a dhéanamh láithreach (e.g. airgead a aistriú) nó a bhfuil scéala dochreidte maith iontu.

Cad is féidir leat a dhéanamh chun tú fein a chosaint?

Ná haistrigh aon airgead riamh mura bhfuil a fhios agat cé a gheobhaidh é. Ná nocht sonraí amhail do chuntas bainc, do chárta aitheantais ná aon sonraí pearsanta eile riamh.

Ní féidir an fhreagracht a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach má bhaintear míúsáid as a ainm, a lógónna ná a sheoladh i scéimeanna calaoise a ndírítear ar an bpobal. Molaimid duit cásanna calaoise a thuarisciú do na húdáráis áitiúla um fhorfheidhmiú an dlí nó comhairle a iarradh ar na húdaráis inniúla náisiúnta.

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoin séanadh agus faoin mbeartas cóipchirt?

Foghlaim tuilleadh