Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Michel Soudan

International & European Relations

Division

External Developments

Current Position

Principal Economist

Fields of interest

Macroeconomics and Monetary Economics,Labour Economics

Email

michel.soudan@ecb.europa.eu

8 March 2006
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 43
Details
Abstract
In a number of countries, especially emerging market economies, the public sector has in recent years been accumulating sizeable cross-border financial assets, mainly in the form of official foreign exchange reserves. World reserves have risen from USD 1.2 trillion in January 1995 to above USD 4 trillion in September 2005, growing particularly rapidly since 2002. This paper investigates the features, drivers, risks and costs of such recent reserve accumulation, as well as the other uses that certain countries have been making of their accumulated foreign assets. The main trends in central bank reserve management are also reviewed. Finally, the paper provides some evidence for the impact of reserve accumulation on yields and asset prices.
JEL Code
E : Macroeconomics and Monetary Economics
16 June 2010
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 113
Details
Abstract
This report aims to analyse euro area energy markets and the impact of energy price changes on the macroeconomy from a monetary policy perspective. The core task of the report is to analyse the impact of energy price developments on output and consumer prices. Nevertheless, understanding the link between energy price fluctuations, inflationary pressures and the role of monetary policy in reacting to such pressure requires a deeper look at the structure of the economy. Energy prices have presented a challenge for the Eurosystem, as the volatility of the energy component of consumer prices has been high since the creation of EMU. At the same time, a look back into the past may not necessarily be very informative for gauging the likely impact of energy price changes on overall inflation in the future. For instance, the reaction of HICP inflation to energy price fluctuations seems to have been more muted during the past decade than in earlier periods such as the 1970s.
JEL Code
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
E44 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Financial Markets and the Macroeconomy
Network
Eurosystem Monetary Transmission Network
13 December 2012
WORKING PAPER SERIES - No. 1501
Details
Abstract
We study the determinants of trust in the ECB as measured by the European Commission's Eurobarometer survey. The formulation of the corresponding question in this survey is very general, and compatible with very different notions of "trust" by respondents. In particular, the survey does not ask whether respondents trust that the ECB delivers on its mandate. Still, the ECB started with a relatively high level of trust right from the outset, especially in comparison with national institutions (other than central banks). However, with the onset of the global financial crisis, trust started to fall. It also continued to fall after 2010, a period not covered by our analysis. We find that the fall in trust until spring 2010 can be rather well explained based on the pre-crisis determinants, and show that it reflected the macroeconomic deterioration, a more generalised fall in the trust in European institutions in the wake of the crisis as well as the severity of the banking sector's problems, with which the ECB was associated in the public opinion. Finally, we show that a higher degree of knowledge about the ECB generates more trust in normal times and even more so during the financial crisis.
JEL Code
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
G21 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages
Z13 : Other Special Topics→Cultural Economics, Economic Sociology, Economic Anthropology→Economic Sociology, Economic Anthropology, Social and Economic Stratification
18 February 2019
WORKING PAPER SERIES - No. 2244
Details
Abstract
This paper presents empirical evidence of the role of financial conditions in China’s business cycle. We estimate a Bayesian-VAR for the Chinese economy, incorporating a financial conditions index for China that captures movements across a range of financial variables, including interest rates and interbank spreads, bond returns, and credit and equity flows. We impose sign restrictions on the impulse response functions to identify shocks to financial conditions and shocks to monetary policy. The model suggests that monetary policy, credit and financial conditions have played an important role in shaping China’s business cycle. Using conditional scenarios, we examine the role of credit in shaping economic outcomes in China over the past decade. Those scenarios underscore the important role of credit growth in supporting activity during the past decade, particularly the surge in credit following the global financial crisis in 2008. The financial tightening since the end of 2016 has contributed to a modest slowing of credit growth and activity.
JEL Code
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E44 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Financial Markets and the Macroeconomy
E51 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Money Supply, Credit, Money Multipliers
E17 : Macroeconomics and Monetary Economics→General Aggregative Models→Forecasting and Simulation: Models and Applications