European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Φρανκφούρτη, 10 Δεκεμβρίου 2020

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Ενώ η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το γ΄ τρίμηνο ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν και οι προοπτικές για τη σταδιακή διάθεση των εμβολίων είναι ενθαρρυντικές, η πανδημία εξακολουθεί να θέτει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τις οικονομίες σε επίπεδο ζώνης ευρώ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων COVID-19 και τα συναφή περιοριστικά μέτρα περιορίζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ, η οποία αναμένεται να συρρικνωθεί το δ΄ τρίμηνο του 2020. Ενώ η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της αύξησης του ποσοστού των κρουσμάτων και των νέων περιορισμών στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την κινητικότητα. Ο πληθωρισμός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ένα περιβάλλον υποτονικής ζήτησης και σημαντικής υπερπροσφοράς στις αγορές εργασίας και προϊόντων. Συνολικά, τα εισερχόμενα στοιχεία και οι προβολές των εμπειρογνωμόνων μας υποδηλώνουν έναν πιο έντονο βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία και μια πιο παρατεταμένη υποτονικότητα του πληθωρισμού σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από την αναζωπύρωση της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναπροσαρμόσει τα μέσα νομισματικής πολιτικής του ως εξής:

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Δεύτερον, αποφασίσαμε να αυξήσουμε το συνολικό ποσό του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) κατά 500 δισεκ. ευρώ σε 1.850 δισεκ. ευρώ. Επίσης, παρατείναμε τον χρονικό ορίζοντα για τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μέχρι τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου του 2022. Σε κάθε περίπτωση, θα διενεργούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.

Θα διενεργούμε τις αγορές μας στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP με σκοπό να διατηρήσουμε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης στη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης χρονικής περιόδου. Θα διενεργούμε τις αγορές μας με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψουμε μια αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης η οποία δεν συμβαδίζει με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού χωρίς να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα καθαρών αγορών του προγράμματος PEPP, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Κατά τον ίδιο τρόπο, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Η παράταση των αγορών μας στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP σε πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αντανακλά τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Αυτό επιτρέπει μια συνεχή παρουσία στην αγορά και μια πιο διαρκή στήριξη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μας. Η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της πανδημίας θα βοηθήσει να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, ενθαρρύνοντας έτσι τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις και, εν τέλει, υποβοηθώντας την οικονομική ανάκαμψη και συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού.

Αποφασίσαμε επίσης να παρατείνουμε την επανεπένδυση των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω τους όρους της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ). Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε να παρατείνουμε τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα ισχύουν σημαντικά ευνοϊκότεροι όροι κατά 12 μήνες, μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Θα διενεργήσουμε επίσης τρεις πρόσθετες πράξεις από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2021. Επιπλέον, αποφασίσαμε να αυξήσουμε το συνολικό ποσό που οι αντισυμβαλλόμενοι δικαιούνται να δανειστούν στο πλαίσιο των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ από 50% σε 55% του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων τους. Προκειμένου να παρέχει κίνητρα στις τράπεζες για να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο δανειακών χορηγήσεων, οι αναπροσαρμοσμένοι όροι δανεισμού των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα καταστούν διαθέσιμοι μόνο στις τράπεζες που επιτυγχάνουν έναν νέο στόχο επιδόσεων σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων. Η παράταση της χρονικής περιόδου χαμηλών επιτοκίων λόγω πανδημίας στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, η προσθήκη περισσότερων πράξεων και η αύξηση του ποσού που μπορεί ενδεχομένως να χορηγηθεί ως δάνειο θα διατηρήσουν τις πολύ ελκυστικές συνθήκες χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ευνοϊκούς όρους δανεισμού και να έχουν άφθονη ρευστότητα για να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τέταρτον, αποφασίσαμε να παρατείνουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2022 τη διάρκεια της δέσμης των μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 και στις 22 Απριλίου 2020. Η παράταση των μέτρων αυτών θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος, και κυρίως τις αναπροσαρμοσμένες ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει εκ νέου τα μέτρα χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις πριν από τον Ιούνιο του 2022, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ δεν επηρεάζεται δυσμενώς.

Πέμπτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να προσφέρει τέσσερις πρόσθετες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας (pandemic emergency longer-term refinancing operations –PELTRO) το 2021, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας.

Έκτον, θα συνεχιστεί η διενέργεια των καθαρών αγορών μας στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σκοπεύουμε επίσης να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Έβδομον, η διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες (Eurosystem Repo Facility for Central Banks - EUREP) και όλες οι προσωρινές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράς με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ θα παραταθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Τέλος, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να διενεργούμε τις τακτικές μας πιστοδοτικές πράξεις ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή με τους ισχύοντες όρους για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Ξεχωριστά δελτία Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο θα δημοσιευθούν σήμερα το απόγευμα στις 15.30 ώρα κεντρικής Ευρώπης.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λήφθηκαν σήμερα θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της πανδημίας, στηρίζοντας έτσι τη ροή των πιστώσεων προς όλους τους τομείς της οικονομίας, υποβοηθώντας την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσοντας τη σταθερότητα των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη δυναμική της πανδημίας και το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής διάθεσης των εμβολίων. Θα συνεχίσουμε επίσης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού. Παραμένουμε επομένως έτοιμοι να προσαρμόσουμε καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για συμμετρία.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Έπειτα από μια έντονη συρρίκνωση το α΄ εξάμηνο του 2020, το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ ανέκαμψε έντονα και αυξήθηκε κατά 12,5%, σε τριμηνιαία βάση, το γ΄ τρίμηνο, αν και παρέμεινε πολύ κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας και η σχετική εντατικοποίηση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα μια εκ νέου σημαντική μείωση της δραστηριότητας το δ΄ τρίμηνο, αν και σε πολύ μικρότερη έκταση από ό,τι είχε παρατηρηθεί το β΄ τρίμηνο του έτους.

Οι οικονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να είναι ανομοιογενείς μεταξύ τομέων, καθώς η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών επηρεάζεται δυσμενέστερα από τους νέους περιορισμούς στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την κινητικότητα σε σύγκριση με τη δραστηριότητα στον βιομηχανικό τομέα. Μολονότι τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην απασχόληση και τα έσοδα. Επιπλέον, οι ασθενέστεροι ισολογισμοί και η αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, τα νέα για την ενδεχόμενη σταδιακή διάθεση των εμβολίων επιτρέπει μια μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την παραδοχή για σταδιακή επίλυση της υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος μέχρις ότου επιτευχθεί εκτεταμένη ανοσία, ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω αναζωπυρώσεις των κρουσμάτων, με προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και τις οικονομικές προοπτικές. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να στηρίζεται από ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, μια επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής κα μια ανάκαμψη της ζήτησης καθώς θα αίρονται τα περιοριστικά μέτρα και θα υποχωρεί η αβεβαιότητα.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στο βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με αυτές τις προβολές ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε -7,3% το 2020, 3,9% το 2021, 4,2% το 2022 και 2,1% το 2023. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2020, οι προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θεωρείται ότι μεσοπρόθεσμα θα επιστρέψουν σε γενικές γραμμές στο επίπεδο που προέβλεπε το βασικό σενάριο των προβολών του Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν καθοδικοί, αλλά είναι πλέον λιγότερο έντονοι. Ενώ τα νέα σχετικά με τις προοπτικές για σταδιακή διάθεση των εμβολίων στο προσεχές μέλλον είναι ενθαρρυντικά, οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αφορούν τις συνέπειες της πανδημίας για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ παρέμεινε αμετάβλητος σε -0,3% τον Νοέμβριο. Με βάση τη δυναμική των τιμών του πετρελαίου και λαμβανομένης υπόψη της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στη Γερμανία, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει αρνητικός μέχρι τις αρχές του 2021. Στη συνέχεια, αναμένεται να αυξηθεί λόγω της λήξης της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στη Γερμανία και των ανοδικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης όσον αφορά τον πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές αναμένεται να παραμείνουν συγκρατημένες λόγω της υποτονικής ζήτησης, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και λόγω των χαμηλών πιέσεων στους μισθούς και της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Όταν ο αντίκτυπος της πανδημίας εξασθενήσει, η ανάκαμψη της ζήτησης, υποβοηθούμενη από τη διευκολυντική κατεύθυνση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, θα ασκήσει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Οι βασιζόμενοι στην αγορά δείκτες και οι βασιζόμενοι σε στοιχεία ερευνών δείκτες μέτρησης των πιο μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στο βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το οποίο ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 0,2% το 2020, 1,0% το 2021, 1,1% το 2022 και 1,4% το 2023. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2020, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2020 και το 2022.

Σε ό,τι αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 10,5% τον Οκτώβριο του 2020. Η έντονη αύξηση της ποσότητας χρήματος στηρίζεται από τις συνεχιζόμενες αγορές στοιχείων ενεργητικού από το Ευρωσύστημα, οι οποίες αποτελούν αυτήν τη στιγμή τη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας χρήματος. Στο πλαίσιο της σταθερά αυξημένης προτίμησης για ρευστότητα στον τομέα διακράτησης χρήματος και του χαμηλού κόστους ευκαιρίας όσον αφορά τη διακράτηση χρήματος στις πιο ρευστές μορφές του, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα δεν έχει παρουσιάσει μεταβολή, ενώ εξακολουθεί να καταγράφει υψηλότερα επίπεδα από ό,τι πριν από την πανδημία COVID-19. Έπειτα από έντονες αυξήσεις κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε σε 6,8% τον Οκτώβριο, έναντι 7,1% τον Σεπτέμβριο. Αυτή η επιβράδυνση σημειώθηκε στο πλαίσιο της υποχώρησης των έκτακτων αναγκών για ρευστότητα, των υποτονικών επενδύσεων και των αυστηρότερων πιστωτικών όρων για δάνεια προς επιχειρήσεις, όπως κατέδειξε η έρευνά μας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το γ΄ τρίμηνο του 2020. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 3,1% τον Οκτώβριο, παρέμεινε δηλαδή αμετάβλητος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Συνολικά, τα μέτρα πολιτικής που έχουμε λάβει, μαζί με τα μέτρα που θέσπισαν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά για τη στήριξη των συνθηκών τραπεζικών χορηγήσεων, ιδίως για όσους πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη σθεναρή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, εξακολουθεί να είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη και συντονισμένη κατεύθυνση, ενόψει της απότομης συρρίκνωσης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Τα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν ως απάντηση στην έκτακτη κατάσταση λόγω πανδημίας θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να είναι στοχευμένα και να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, η υποτονική ζήτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος καθυστερημένης ανάκαμψης δεδομένων των νέων μέτρων καραντίνας λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας απαιτούν συνεχή στήριξη από τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Τα τρία δίχτυα ασφαλείας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες παρέχουν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη προς τον σκοπό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο του πακέτου Next Generation EU και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για παραγωγικές δημόσιες δαπάνες, συνοδευόμενες από διαρθρωτικές πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στο πρόγραμμα Next Generation EU να συμβάλει σε μια ταχύτερη, ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ανάκαμψη και θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών των κρατών μελών, στηρίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Τέτοιες διαρθρωτικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαθρωτικών και θεσμικών αδυναμιών και για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου