European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE

Frankfurt am Main, 10 ta’ Diċembru 2020

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x’ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Filwaqt li l-irkupru tal-attività ekonomika fit-tielet trimestru kien iktar qawwi milli kien mistenni u l-prospetti għall-introduzzjoni tal-vaċċini huma inkoraġġanti, il-pandemija qed tkompli toħloq riskji serji għas-saħħa pubblika u għaż-żona tal-euro u l-ekonomiji globali. Il-qawmien mill-ġdid f’każijiet tal-COVID-19 u l-miżuri ta’ trażżin assoċjati qed jirrestrinġu b’mod sinifikanti l-attività ekonomika taż-żona tal-euro, li mistennija tkun ċkienet fir-raba’ trimestu tal-2020. Filwaqt li l-attività fis-settur tal-manifattura tkompli sejra tajjeb, l-attività tas-servizzi qed titrażżan b’mod sever biż-żieda fir-rati ta’ infezzjoni u r-restrizzjonijiet il-ġodda fuq l-interazzjoni soċjali u l-mobilità. L-inflazzjoni tibqa’ baxxa ħafna fil-kuntest ta’ domanda dgħajfa u tnaqqis sinifikanti fis-swieq tax-xogħol u tal-prodotti. B’mod ġenerali, id-dejta li dieħla u t-tbassir tal-persunal tagħna jissuġġerixxu impatt iktar qawwi fuq medda ta’ żmien qasir tal-pandemija fuq l-ekonomija u dgħufija aktar fit-tul fl-inflazzjoni milli kien previst qabel.

Fid-dawl tal-konsegwenzi ekonomiċi mill-qawmien mill-ġdid tal-pandemija, illum il-Kunsill Governattiv ikkalibra mill-ġdid l-istrumenti tal-politika monetarja tiegħu kif ġej:

L-ewwel nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jħalli r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Aħna nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2 fil-mija fil-perjodu tat-tbassir tagħna, u li din il-konverġenza tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

It-tieni nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid il-pakkett għall-programm ta’ xiri tal-emerġenza pandemika (PEPP) b’€500 biljun għal total ta’ €1,850 biljun. Estendejna wkoll l-orizzont għax-xiri nett taħt il-PEPP għal mill-inqas l-aħħar ta’ Marzu 2022. Fi kwalunkwe każ, se nibqgħu nagħmlu xiri nett sakemm il-Kunsill Governattiv iqis li l-fażi kritika tal-koronavirus tkun għaddiet.

Aħna se nwettqu x-xiri tagħna taħt il-PEPP biex nippreservaw kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli matul dan il-perjodu estiż. Se nixtru b’mod flessibbli skont il-kundizzjonijiet tas-suq u bil-ħsieb li nipprevjenu ssikkar tal-kundizzjonijiet ta’ finanzjament li jkun inkonsistenti mal-ġlieda kontra l-impatt ‘l isfel tal-pandemija fuq il-passaġġ proġettat tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, il-flessibilità tax-xiri maż-żmien, bejn il-klassijiet tal-assi u fost il-ġurisdizzjonijiet se tkompli tappoġġja t-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja. Jekk jistgħu jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament bi flussi ta’ xiri ta’ assi li ma jeżawrixxux il-pakkett fuq l-orizzont nett ta’ xiri tal-PEPP, il-pakkett m’għandux għalfejn jintuża b’mod sħiħ. Bl-istess mod, il-pakkett jista’ jiġi kkalibrat mill-ġdid jekk meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli biex jgħinu fil-ġlieda kontra x-xokk pandemiku negattiv għat-triq tal-inflazzjoni.

L-estensjoni tax-xiri tal-PEPP tagħna fuq orizzont itwal tirrifletti l-waqgħa fit-tul mill-pandemija għall-ekonomija u l-inflazzjoni. Tippermetti preżenza kontinwa fis-suq u appoġġ aktar fit-tul mill-istimulu monetarju tagħna. Il-preservazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli matul il-perjodu tal-pandemija se tgħin biex tnaqqas l-inċertezza u ssaħħaħ il-fiduċja, u b’hekk tħeġġeġ l-infiq tal-konsumatur u l-investiment fin-negozju, u, fl-aħħar mill-aħħar, issostni l-irkupru ekonomiku u tgħin biex tikkumpensa l-impatt ‘l isfel tal-pandemija fuq it-triq mbassra tal-inflazzjoni.

Aħna ddeċidejna wkoll li nestendu l-investiment mill-ġdid tal-ħlasijiet prinċipali mit-titoli li jimmaturaw mixtrija taħt il-PEPP sa mill-inqas l-aħħar tal-2023. Fi kwalunkwe każ, it-tnedija futura tal-portafoll tal-PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal-pożizzjoni xierqa tal-politika monetarja.

It-tielet nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jkompli jikkalibra mill-ġdid il-kundizzjonijiet tat-tielet sensiela tal-operazzjonijiet mmirati ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (TLTRO III). Speċifikament, iddeċidejna li nestendu l-perjodu li matulu se japplikaw termini konsiderevolment aktar favorevoli bi tnax-il xahar, sa Ġunju 2022. Aħna se nwettqu wkoll tliet operazzjonijiet addizzjonali bejn Ġunju u Diċembru 2021. Barra minn hekk, iddeċidejna li ngħollu l-ammont totali li l-kontropartijiet ikunu intitolati jissellfu f’operazzjonijiet TLTRO III minn 50 fil-mija għal 55 fil-mija tal-istokk tagħhom ta’ self eliġibbli. Sabiex jiġi pprovdut inċentiv għall-banek biex isostnu l-livell attwali ta’ self bankarju, il-kundizzjonijiet ta’ self ikkalibrati mill-ġdid tat-TLTRO III se jkunu disponibbli biss għall-banek li jiksbu mira ġdida ta’ prestazzjoni tas-self. L-estensjoni tal-perjodu ta’ rata ta’ imgħax baxxa relatata mal-pandemija taħt TLTRO III, iż-żieda ta’ aktar operazzjonijiet u ż-żieda fl-ammont li jista’ potenzjalment jiġi misluf se jippreservaw il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament attraenti ħafna għall-banek. Dan jgħin biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jkomplu joffru kundizzjonijiet ta’ self favorevoli u jkollhom likwidità biżżejjed biex jestendu s-self lill-unitajiet domestiċi u impriżi.

Ir-raba’ nett, iddeċidejna li nestendu sa Ġunju 2022 it-tul tas-sett ta’ miżuri ta’ taffija tal-kollateral adottati mill-Kunsill Governattiv fis-7 u t-22 ta’ April 2020. L-estensjoni ta’ dawn il-miżuri se tkompli tiżgura li l-banek jistgħu jagħmlu użu sħiħ mill-operazzjonijiet ta’ likwidità tal-Eurosistema, l-aktar it-TLTROs ikkalibrati mill-ġdid. Il-Kunsill Governattiv se jivvaluta mill-ġdid il-miżuri ta’ tnaqqis tal-kollateral qabel Ġunju 2022, biex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni tal-kontropartijiet tal-Eurosistema fl-operazzjonijiet TLTRO III ma tkunx affettwata ħażin.

Il-ħames nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda wkoll li joffri erba’ operazzjonijiet addizzjonali fuq żmien itwal ta’ rifinanzjament għall-emerġenza pandemika (PELTROs) fl-2021, li se jkomplu jipprovdu appoġġ effettiv għal-likwidità.

Is-sitt nett, ix-xiri nett taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP) se jkompli b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. Aħna nibqgħu nistennew li x-xiri nett ta’ kull xahar, ta’ assi taħt l-APP jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt tal-akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Biħsiebna nibqgħu nerġgħu ninvestu l-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perjodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju.

Is-seba’ nett, il-faċilità ta’ repo tal-Eurosistema għal banek ċentrali (EUREP) u l-linji ta’ swap u repo temporanji kollha ma’ banek ċentrali li mhumiex fiż-żona tal-euro ser jiġu estiżi sa Marzu 2022.

Fl-aħħar nett, iddeċidejna li nkomplu mmexxu l-operazzjonijiet ta’ self regolari tagħna bħala proċeduri ta’ offerti b’rata fissa b’allokazzjoni sħiħa fil-kundizzjonijiet prevalenti sakemm ikun meħtieġ.

Stqarrijiet għall-istampa separati b’aktar dettalji tal-miżuri meħuda mill-Kunsill Governattiv se jiġu ppubblikati llum waranofsinhar fit-15:30 CET.

Il-miżuri tal-politika monetarja meħuda llum se jikkontribwixxu għall-preservazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli matul il-perjodu tal-pandemija, u b’hekk jappoġġjaw il-fluss ta’ kreditu lis-setturi kollha tal-ekonomija, isostnu l-attività ekonomika u jissalvagwardjaw l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq terminu medju. Fl-istess ħin, l-inċertezza tibqa’ għolja, inkluż fir-rigward tad-dinamika tal-pandemija u ż-żmien tal-introduzzjoni tal-vaċċin. Ser inkomplu wkoll nimmonitorjaw l-iżviluppi fir-rata tal-kambju fir-rigward tal-implikazzjonijiet possibbli tagħhom għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju. Għalhekk nibqgħu dejjem lesti biex naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna, kif ikun xieraq, biex jiġi żgurat li l-inflazzjoni timxi lejn l-għan tagħha b’mod sostnut, skont l-impenn tagħna għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna f’iżjed dettall, u nibda bl-analiżi ekonomika. Wara kontrazzjoni qawwija fl-ewwel nofs tal-2020, l-irkupru tal-PDG reali taż-żona tal-euro reġa’ beda b’mod qawwi u żdied bi 12.5 fil-mija, trimestru bi trimestru, fit-tielet trimestru, għalkemm baqa’ sew taħt il-livelli ta’ qabel il-pandemija. It-tieni mewġa tal-pandemija u l-intensifikazzjoni assoċjata tal-miżuri ta’ trażżin osservati minn nofs Ottubru huma mistennija li jirriżultaw fi tnaqqis sinifikanti mill-ġdid fl-attività fir-raba’ trimestru, għalkemm sa punt ħafna inqas minn dak osservat fit-tieni trimestru ta’ din is-sena.

L-iżviluppi ekonomiċi jkomplu jkunu irregolari fis-setturi kollha, bl-attività fis-settur tas-servizzi tiġi affettwata b’mod aktar negattiv mir-restrizzjonijiet il-ġodda fuq l-interazzjoni soċjali u l-mobbiltà mill-attività fis-settur industrijali. Għalkemm il-miżuri tal-politika fiskali qed jappoġġjaw lill-unitajiet domestiċi u lill-impriżi, il-konsumaturi jibqgħu kawti fid-dawl tal-pandemija u r-ramifikazzjonijiet tagħha għall-impjiegi u l-pagi. Barra minn hekk, karti tal-bilanċ aktar dgħajfa u inċertezza dwar il-prospetti ekonomiċi qed ikunu ta’ piż fuq l-investiment fin-negozju.

B’ħarsa ’l quddiem, l-aħbarijiet ta’ introduzzjonijiet prospettivi ta’ vaċċini jippermettu kunfidenza akbar fl-assunzjoni ta’ riżoluzzjoni gradwali tal-kriżi tas-saħħa. Madankollu, ikollu jgħaddi ż-żmien sakemm tinkiseb immunità mifruxa, filwaqt li aktar qawmien mill-ġdid f’infezzjonijiet, bi sfidi għas-saħħa pubblika u prospetti ekonomiċi, ma jistgħux jiġu esklużi. Fuq medda ta’ żmien medju, l-irkupru tal-ekonomija taż-żona tal-euro għandu jkun appoġġat minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli, pożizzjoni fiskali espansiva u rkupru fid-domanda hekk kif jitneħħew il-miżuri ta’ trażżin u l-inċertezza tonqos.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fis-sitwazzjoni bażi fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro ta’ Diċembru 2020. Dan it-tbassir jipprevedi tkabbir annwali reali tal-PDG għal -7.3 fil-mija fl-2020, 3.9 fil-mija fl-2021, 4.2 fil-mija fl-2022 u 2.1 fil-mija fl-2023. Meta mqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-BĊE ta’ Settembru 2020, il-prospetti għall-attività ekonomika ġew riveduti ’l isfel matul żmien qasir, iżda jidher li ġeneralment jirkupraw għal-livell proġettat fix-xenarju bażi ta’ Settembru fuq perjodu ta’ żmien medju.

Inġenerali, ir-riskji li jdawru l-prospetti tat-tkabbir taż-żona tal-euro jibqgħu inklinati lejn in-negattiv, iżda saru inqas evidenti. Filwaqt li l-aħbarijiet dwar il-prospetti għall-introduzzjoni tal-vaċċini fil-futur qarib huma inkoraġġanti, riskji negattivi jibqgħu relatati mal-implikazzjonijiet tal-pandemija għall-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji.

Skont l-istima mgħaġġla tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali taż-żona tal-euro baqgħet l-istess f’-0.3 fil-mija f’Novembru. Fuq il-bażi tad-dinamika tal-prezz taż-żejt u inkunsiderazzjoni tat-tnaqqis temporanju fir-rata tal-VAT Ġermaniża, l-inflazzjoni totali x’aktarx tibqa’ negattiva sal-bidu tal-2021. Wara dan, huwa mistenni li tiżdied minħabba t-tmiem tat-tnaqqis temporanju tal-VAT fil-Ġermanja u l-effetti bażi ’l fuq fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija. Fl-istess ħin, il-pressjonijiet tal-prezzijiet fuq medda qasira ta’ żmien se jibqgħu mrażżna minħabba domanda dgħajfa, notevolment fis-setturi relatati mat-turiżmu u l-ivvjaġġar, kif ukoll minħabba pressjonijiet tal-pagi aktar baxxi u l-apprezzament tar-rata tal-kambju tal-euro. Ladarba l-impatt tal-pandemija jonqos, irkupru fid-domanda, appoġġat minn politiki fiskali u monetarji akkomodattivi, se jpoġġi pressjoni ’l fuq fuq l-inflazzjoni matul medda medja ta’ żmien. Indikaturi bbażati fuq is-suq u miżuri bbażati fuq stħarriġ ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni fit-tul jibqgħu f’livelli baxxi.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fis-sitwazzjoni bażi fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro ta’ Diċembru 2020 li tbassar inflazzjoni annwali ta’ 0.2 fil-mija fl-2020, 1.0 fil-mija fl-2021, 1.1 fil-mija fl-2022 u 1.4 fil-mija fl-2023. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2020 tal-persunali tal-BĊE, il-prospettiva tal-inflazzjoni ġiet irriveduta ’l isfel għall-2020 u 2022.

Dwar l-analiżi monetarja, ir-rata annwali tat-tkabbir tal-flus M3 baqgħat bejn wieħed u ieħor kif kienet, jiġifieri 10.5 fil-mija f’Ottubru 2020. Tkabbir qawwi tal-flus ġie appoġġat mix-xiri kontinwu ta’ assi mill-Eurosistema, li saru l-akbar sors ta’ ħolqien ta’ flus. Fil-kuntest ta’ preferenza li għadha għolja għal-likwidità fis-settur tal-flus u spiża baxxa ta’ opportunità biex jinżammu l-aktar forom ta’ flus likwidi, l-aggregat monetarju ristrett M1 jibqa’ l-kontributur ewlieni għal tkabbir wiesa’ tal-flus.

It-tkabbir tas-self lis-settur privat baqa’ fl-istess livell, filwaqt li xorta ġew irreġistrati rati ta’ tkabbir ogħla minn qabel il-pandemija tal-COVID-19. Wara żidiet qawwija fix-xhur bikrin tal-pandemija, ir-rata ta’ tkabbir annwali ta’ self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji waqgħet għal 6.8 fil-mija f’Ottubru, wara s-7.1 fil-mija f’Settembru. Din id-deċellerazzjoni seħħet fil-kuntest tat-tnaqqis tal-ħtiġijiet ta’ likwidità ta’ emerġenza, investiment dgħajjef u kundizzjonijiet ta’ kreditu aktar stretti fuq self lil impriżi, kif indikat mill-istħarriġ tagħna tas-self bankarju għaż-żona tal-euro għat-tielet trimestru tal-2020. Ir-rata ta’ tkabbir annwali ta’ self lill-unitajiet domestiċi kienet ta’ 3.1 fil-mija f’Ottubru, l-istess minn Settembru.

Inġenerali, il-miżuri tal-politika tagħna, flimkien mal-miżuri adottati mill-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej jibqgħu essenzjali biex jappoġġaw kundizzjonijiet tas-self bankarju, b’mod partikolari għal dawk l-iktar affettwati mir-ramifikazzjonijiet tal-pandemija.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju biex tkun appoġġata l-attività ekonomika u għall-konverġenza robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2 fil-mija fuq żmien medju.

Fir-rigward tal-politika fiskali, pożizzjoni fiskali ambizzjuża u koordinata tibqa’ kruċjali, minħabba l-kontrazzjoni qawwija fl-ekonomija taż-żona tal-euro. Miżuri fiskali meħuda bħala risposta għall-emerġenza pandemika għandhom, kemm jista’ jkun, ikunu mmirati u ta’ natura temporanja. Fl-istess ħin, domanda dgħajfa mill-impriżi u l-unitajiet domestiċi u r-riskju akbar ta’ ttardjar fl-irkupru fid-dawl tal-lockdowns il-ġodda minħabba t-tieni mewġa tal-pandemija jeħtieġu appoġġ kontinwu mill-politiki fiskali nazzjonali. It-tliet xbieki tas-sigurtà approvati mill-Kunsill Ewropew għall-ħaddiema, in-negozji u s-sovrani jipprovdu appoġġ ta’ finanzjament importanti f’dan il-kuntest.

Il-Kunsill Governattiv jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-pakkett tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u jenfasizza l-importanza li dan jibda jaħdem mingħajr dewmien. Huwa jappella lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi għal infiq pubbliku produttiv, akkumpanjat minn politiki strutturali li jtejbu l-produttività. Dan jippermetti lill-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss biex jikkontribwixxi għal irkupru aktar mgħaġġel, aktar b’saħħtu u aktar uniformi u jżid ir-reżiljenza ekonomika u l-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati Membri, u b’hekk jappoġġja l-effettività tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro. Politiki strutturali bħal dawn huma partikolarment importanti fl-indirizzar ta’ dgħufijiet strutturali u istituzzjonali li ilhom jeżistu u fl-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja