European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 21 iulie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea de achiziții lunare de active în valoare de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația.

Am discutat astăzi despre evoluțiile înregistrate de la ultima noastră ședință privind politica monetară, care a avut loc la începutul lunii iunie. În urma referendumului privind apartenența la UE organizat în Regatul Unit, evaluarea noastră relevă că piețele financiare din zona euro au manifestat o reziliență încurajatoare față de accentuarea incertitudinilor și a volatilității. Disponibilitatea anunțată a băncilor centrale de a furniza lichiditate, dacă va fi necesar, și măsurile noastre acomodative de politică monetară, precum și cadrul robust de reglementare și supraveghere au contribuit la limitarea tensiunilor pe piețe. Condițiile de finanțare se mențin deosebit de favorabile, contribuind la consolidarea activității de creditare. Acestea continuă să sprijine scenariul de bază privind redresarea economică în curs și creșterea ratelor inflației.

Totodată, pe fondul incertitudinilor actuale, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze foarte atent evoluțiile economice și cele de pe piețele financiare și să asigure transmisia măsurilor sale acomodative de politică monetară la nivelul economiei reale. În lunile următoare, când vom avea la dispoziție mai multe informații, inclusiv noile proiecții ale experților, vom fi mai în măsură să reevaluăm condițiile macroeconomice, cele mai probabile traiectorii ale inflației și creșterii economice, precum și repartizarea riscurilor în jurul acestor traiectorii. Dacă va fi necesar în vederea îndeplinirii obiectivului său, Consiliul guvernatorilor va acționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în cadrul mandatului său.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2016, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,6% față de intervalul precedent, după avansul de 0,4% înregistrat în trimestrul IV 2015. Creșterea economică este în continuare susținută de cererea internă, pe fondul menținerii unei dinamici modeste a exporturilor. Datele recente arată continuarea creșterii economice în trimestrul II 2016, deși într-un ritm inferior celui din primul trimestru. Privind în perspectivă, anticipăm că redresarea economică va continua într-un ritm moderat. Cererea internă este în continuare sprijinită de transmisia măsurilor de politică monetară la nivelul economiei reale. Condițiile favorabile de finanțare și ameliorarea rentabilității companiilor continuă să încurajeze redresarea investițiilor. Creșterea susținută a ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele structurale anterioare și de prețurile încă relativ scăzute ale petrolului, reprezintă un factor suplimentar de susținere pentru veniturile disponibile reale ale populației și, implicit, pentru consumul privat. În plus, se anticipează că orientarea politicii fiscale în zona euro va fi ușor expansionistă în anul 2016 și va deveni, în linii mari, neutră în 2017 și 2018.

Totodată, printre evoluțiile nefavorabile care afectează redresarea economică în zona euro se numără rezultatul referendumului din Regatul Unit și alte incertitudini geopolitice, perspectivele firave de creștere pe piețele emergente, ajustările bilanțiere necesare în unele sectoare, precum și ritmul lent de implementare a reformelor structurale. În acest context, riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia.

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,1% în luna iunie 2016, în creștere de la -0,1% în luna mai, reflectând cu precădere majorarea prețurilor produselor energetice și ale serviciilor. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, se estimează că ratele inflației se vor menține la niveluri foarte scăzute în lunile următoare și vor începe să înregistreze o creștere către finele anului 2016, în mare parte datorită efectelor de bază la nivelul variației anuale a prețurilor produselor energetice. Susținute de măsurile de politică monetară, precum și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare în anii 2017 și 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, dinamica masei monetare (M3) a continuat să fie robustă în luna mai 2016, ritmul anual de creștere a M3 situându-se la 4,9%, față de 4,6% în aprilie. La fel ca în lunile precedente, dinamica anuală a M3 a fost sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,1% în luna mai, față de 9,7% în aprilie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut la 1,4% în luna mai 2016, comparativ cu 1,2% în luna aprilie. Evoluția împrumuturilor acordate întreprinderilor continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, evoluția riscului de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a menținut, în linii mari, stabil la nivelul de 1,6% în luna mai, față de 1,5% în aprilie.

Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul II 2016 indică ameliorarea în continuare a condițiilor ofertei de credite destinate întreprinderilor și populației, precum și menținerea creșterii cererii de împrumuturi la nivelul tuturor categoriilor de credite. De asemenea, băncile au continuat să raporteze că operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung au contribuit la caracterul mai favorabil al termenilor și condițiilor pentru acordarea de împrumuturi.

Măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 au îmbunătățit în mod semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro. Pachetul cuprinzător de noi măsuri de politică monetară adoptat în luna martie 2016 susține revirimentul în curs al dinamicii creditelor, contribuind astfel la redresarea economiei reale. Pe fondul incertitudinilor actuale, este esențială buna funcționare în continuare a canalului creditului bancar.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea menținerii unui grad adecvat de acomodare a politicii monetare pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. După cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul guvernatorilor, mesaj care s-a regăsit încă o dată reflectat cu fermitate și în discuțiile pe teme de politici la nivel european și internațional, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea reducerii șomajului structural și a stimulării creșterii PIB potențial în zona euro. În toate țările din zona euro sunt necesare reforme structurale, chiar dacă fiecare economie are nevoie de reforme specifice. Ar trebui să se pună accentul pe măsurile destinate creșterii productivității și îmbunătățirii mediului de afaceri, inclusiv furnizării unei infrastructuri publice adecvate, care sunt fundamentale în vederea intensificării dinamicii investițiilor și a stimulării procesului de creare de locuri de muncă. Consolidarea inițiativelor actuale de investiții, inclusiv extinderea planului Juncker, înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital, precum și reformele care vor îmbunătăți rezoluția creditelor neperformante vor avea, de asemenea, o contribuție pozitivă la atingerea acestui obiectiv. În contextul politicii monetare acomodative, implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale, în conformitate cu recomandările din 2016 specifice fiecărei țări, aprobate recent de Consiliul European, va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la sporirea rezilienței acesteia la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate statele ar trebui să aspire la o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media