Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugpjūčio 14 d.

2015 m. rugpjūčio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugpjūčio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 262,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugpjūčio 13 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 228 mln. JAV dolerių 132 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 359,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 058,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 52,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,2 mlrd. eurų – iki 379,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugpjūčio 12 d., baigėsi 71 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 154,2 mlrd. eurų (palyginti su 137,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,9 mlrd. eurų – iki 552,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugpjūčio 14 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 7 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 7 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 108,1 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 11,0 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 269,9 mlrd. eurų +10,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 130,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,9 mlrd. eurų – iki 424 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 458 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 230 −100
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 134 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 211 096 −102
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 134 −762
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 695 −267
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 695 −267
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 015 −721
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 69 674 −1 332
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 463 525 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 816 611
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 133 350 −4 388
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 911 888 12 697
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 552 817 11 923
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 071 774
8 Valdžios skola eurais 25 177 4
9 Kitas turtas 224 000 −1 150
Visas turtas 2 541 947 5 313
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 058 848 −526
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 578 332 −3 434
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 423 963 −19 938
  2.2 Indėlių galimybė 154 226 16 501
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 142 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 482 259
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 121 915 16 239
  5.1 Valdžiai 52 775 13 696
  5.2 Kiti įsipareigojimai 69 139 2 543
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 751 −650
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 392 −300
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 177 −106
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 177 −106
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 777 −6 169
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 394 0
Visi įsipareigojimai 2 541 947 5 313

Kontaktai žiniasklaidai