Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. augusztus 14.

2015. augusztus 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. augusztus 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,5 milliárd euróval csökkent, 262,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. augusztus 13.  7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügyletek 228 millió USD 132 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval, 359,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval, 1058,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,7 milliárd euróval, 52,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,2 milliárd euróval csökkent, 379,6 milliárd euróra. 2015. augusztus 12-én, szerdán lejárt egy 71 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69,7 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 154,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 137,7 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,9 milliárd euróval 552,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. augusztus 14-én Változás 2015. augusztus 7-éhez képest – vétel Változás 2015. augusztus 7-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 108,1 milliárd EUR + 1,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 11,0 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 269,9 milliárd EUR + 10,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 130,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,9 milliárd euróval, 424 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 290 230 −100
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 134 2
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 211 096 −102
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 134 −762
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 695 −267
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 695 −267
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 015 −721
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 69 674 −1 332
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 463 525 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 816 611
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 133 350 −4 388
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 911 888 12 697
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 552 817 11 923
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 071 774
8 Euróban denominált államadósság 25 177 4
9 Egyéb eszközök 224 000 −1 150
Eszközök összesen 2 541 947 5 313
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 058 848 −526
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 578 332 −3 434
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 423 963 −19 938
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 154 226 16 501
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 142 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 482 259
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 121 915 16 239
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 775 13 696
  5.2 Egyéb kötelezettségek 69 139 2 543
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 751 −650
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 392 −300
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 177 −106
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 177 −106
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 777 −6 169
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 394 0
Források összesen 2 541 947 5 313

Médiakapcsolatok