Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 august 2015

18 august 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 august 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 262,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
13 august 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 228 de milioane USD 132 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,8 miliarde EUR, până la 359,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,5 miliarde EUR, până la 1 058,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,7 miliarde EUR, până la 52,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 17,2 miliarde EUR, până la 379,6 miliarde EUR. Miercuri, 12 august 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 71 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69,7 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 154,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 137,7 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 11,9 miliarde EUR, până la 552,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 14 august 2015 Modificări față de 7 august 2015 – achiziții Modificări față de 7 august 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 108,1 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 11,0 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 269,9 miliarde EUR +10,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 130,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 19,9 miliarde EUR, până la 424 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 290 230 −100
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 134 2
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 211 096 −102
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 134 −762
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 695 −267
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 695 −267
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 015 −721
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 69 674 −1 332
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 463 525 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 816 611
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 133 350 −4 388
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 911 888 12 697
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 552 817 11 923
  7.2 Alte titluri 359 071 774
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 4
9 Alte active 224 000 −1 150
Total active 2 541 947 5 313
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 058 848 −526
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 578 332 −3 434
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 423 963 −19 938
  2.2 Facilitatea de depozit 154 226 16 501
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 142 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 482 259
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 121 915 16 239
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 52 775 13 696
  5.2 Alte angajamente 69 139 2 543
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 751 −650
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 392 −300
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 177 −106
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 177 −106
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 203 777 −6 169
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 394 0
Total pasive 2 541 947 5 313

Contacte media