Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. august 2015

18. august 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. augustil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 262,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. august 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 228 miljonit USA dollarit 132 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 359,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,5 miljardi euro võrra 1058,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,7 miljardi euro võrra 52,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,2 miljardi euro võrra 379,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. augustil 2015 möödus 71 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,7 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 154,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 137,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,9 miljardi euro võrra 552,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 14. august 2015 Erinevus võrreldes 7. augustiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 7. augustiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 108,1 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 11,0 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 269,9 miljardit eurot +10,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 130,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,9 miljardi euro võrra 424 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 290 230 −100
  2.1 Nõuded RVFle 79 134 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 211 096 −102
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 134 −762
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 695 −267
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 695 −267
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 015 −721
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 69 674 −1 332
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 463 525 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 816 611
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 133 350 −4 388
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 911 888 12 697
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 552 817 11 923
  7.2 Muud väärtpaberid 359 071 774
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 4
9 Muud varad 224 000 −1 150
Varad kokku 2 541 947 5 313
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 058 848 −526
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 578 332 −3 434
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 423 963 −19 938
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 154 226 16 501
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 142 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 482 259
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 121 915 16 239
  5.1 Valitsussektor 52 775 13 696
  5.2 Muud kohustused 69 139 2 543
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 751 −650
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 392 −300
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 177 −106
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 177 −106
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 203 777 −6 169
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 394 0
Kohustused kokku 2 541 947 5 313

Kontaktandmed