Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gegužės 8 d.

2015 m. gegužės 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gegužės 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 271,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 375,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 027,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 54,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 395,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gegužės 6 d., baigėsi 108,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 95,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 108,5 mlrd. eurų (palyginti su 107,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 367,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gegužės 8 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 1 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 1 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 78,0 mlrd. eurų +2,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 5,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 108,7 mlrd. eurų +13,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 299 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 846 −1 658
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 059 −309
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 219 787 −1 349
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 470 1 080
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 126 387
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 126 387
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 035 −13 239
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 95 233 −13 252
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 408 748 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 54 13
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 128 556 1 449
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 742 287 17 381
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 367 221 16 378
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 375 066 1 004
8 Valdžios skola eurais 25 748 0
9 Kitas turtas 229 820 −101
Visas turtas 2 377 854 5 300
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 027 319 764
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 407 502 −290
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 299 023 −1 213
  2.2 Indėlių galimybė 108 480 925
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 489 60
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 366 3 638
  5.1 Valdžiai 54 351 4 066
  5.2 Kiti įsipareigojimai 62 015 −429
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 33 832 −838
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 249 −4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 087 969
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 087 969
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 958 1 002
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 098 0
Visi įsipareigojimai 2 377 854 5 300

Kontaktai žiniasklaidai