Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. mai 2015

12. mai 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. mail 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,5 miljardi euro võrra 271,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 375,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 1027,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,1 miljardi euro võrra 54,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,2 miljardi euro võrra 395,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. mail 2015 möödus 108,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 95,2 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 108,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 107,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,4 miljardi euro võrra 367,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 8. mai 2015 Erinevus võrreldes 1. maiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 1. maiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,3 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 78,0 miljardit eurot +2,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 5,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 108,7 miljardit eurot +13,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,2 miljardi euro võrra 299 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 846 −1 658
  2.1 Nõuded RVFle 83 059 −309
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 219 787 −1 349
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 470 1 080
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 126 387
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 126 387
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 504 035 −13 239
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 95 233 −13 252
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 408 748 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 54 13
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 128 556 1 449
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 742 287 17 381
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 367 221 16 378
  7.2 Muud väärtpaberid 375 066 1 004
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 748 0
9 Muud varad 229 820 −101
Varad kokku 2 377 854 5 300
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 027 319 764
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 407 502 −290
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 299 023 −1 213
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 108 480 925
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 489 60
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 366 3 638
  5.1 Valitsussektor 54 351 4 066
  5.2 Muud kohustused 62 015 −429
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 33 832 −838
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 249 −4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 087 969
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 087 969
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 216 958 1 002
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 098 0
Kohustused kokku 2 377 854 5 300

Kontaktandmed