Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 mai 2015

12 mai 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 mai 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1,5 miliarde EUR, până la 271,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 375,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 0,8 miliarde EUR, până la 1 027,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 4,1 miliarde EUR, până la 54,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 14,2 miliarde EUR, până la 395,5 miliarde EUR. Miercuri, 6 mai 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 108,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 95,2 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 108,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 107,6 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 16,4 miliarde EUR, până la 367,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 8 mai 2015 Modificări față de 1 mai 2015 – achiziții Modificări față de 1 mai 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,3 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 78,0 miliarde EUR +2,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 5,8 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 108,7 miliarde EUR +13,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 299 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 302 846 −1 658
  2.1 Creanţe asupra FMI 83 059 −309
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 219 787 −1 349
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 470 1 080
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 126 387
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 126 387
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 504 035 −13 239
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 95 233 −13 252
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 408 748 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 54 13
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 128 556 1 449
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 742 287 17 381
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 367 221 16 378
  7.2 Alte titluri 375 066 1 004
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 748 0
9 Alte active 229 820 −101
Total active 2 377 854 5 300
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 027 319 764
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 407 502 −290
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 299 023 −1 213
  2.2 Facilitatea de depozit 108 480 925
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 489 60
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 366 3 638
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 54 351 4 066
  5.2 Alte angajamente 62 015 −429
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 33 832 −838
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 249 −4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 087 969
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 087 969
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 216 958 1 002
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 098 0
Total pasive 2 377 854 5 300

Contacte media