Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. május 8.

2015. május 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. május 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,5 milliárd euróval csökkent, 271,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 375,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 1027,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,1 milliárd euróval 54,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,2 milliárd euróval csökkent, 395,5 milliárd euróra. 2015. május 6-án, szerdán lejárt egy 108,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 95,2 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 108,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 107,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,4 milliárd euróval 367,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. május 8-án Különbség 2015. május 1-hez képest – vétel Különbség 2015. május 1-hez képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 25,3 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,3 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 78,0 milliárd EUR + 2,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 5,8 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 108,7 milliárd EUR + 13,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,2 milliárd euróval, 299 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 302 846 −1 658
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 059 −309
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 219 787 −1 349
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 470 1 080
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 126 387
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 126 387
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 504 035 −13 239
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 95 233 −13 252
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 408 748 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 54 13
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 128 556 1 449
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 742 287 17 381
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 367 221 16 378
  7.2 Egyéb értékpapírok 375 066 1 004
8 Euróban denominált államadósság 25 748 0
9 Egyéb eszközök 229 820 −101
Eszközök összesen 2 377 854 5 300
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 027 319 764
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 407 502 −290
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 299 023 −1 213
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 108 480 925
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 489 60
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 366 3 638
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 351 4 066
  5.2 Egyéb kötelezettségek 62 015 −429
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 33 832 −838
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 249 −4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 087 969
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 087 969
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 958 1 002
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 098 0
Források összesen 2 377 854 5 300

Médiakapcsolatok