Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. birželio 17 d.

2011 m. birželio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. birželio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 177,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 342,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 842,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 59,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,1 mlrd. eurų – iki 365,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. birželio 15 d., baigėsi 102,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 135,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 80,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 69,4 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. birželio 15 d., baigėsi 75 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 5,4 mlrd. eurų (palyginti su 10,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 134,2 mlrd. eurų suėjus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. birželio 17 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 73,9 mlrd. eurų ir 60,3 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,7 mlrd. eurų – iki 238,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 670 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 072 −549
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 880 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 192 −549
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 729 392
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 121 −1 158
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 121 −1 158
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 445 945 22 069
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 135 585 33 143
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 310 303 −11 010
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 −37
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 52 −26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 236 2 602
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 476 561 −1 321
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 172 −1 008
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 389 −313
8 Valdžios skola eurais 34 521 0
9 Kitas turtas 304 685 −77
Visas turtas 1 914 538 21 959
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 842 671 −827
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 318 507 35 673
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 238 119 40 724
2.2 Indėlių galimybė 5 371 −5 038
2.3 Terminuotieji indėliai 75 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 451 −2 949
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 67 065 −11 362
5.1 Valdžiai 59 579 −11 081
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 486 −281
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 646 2 580
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 939 −650
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 996 54
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 996 54
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 190 282 −560
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 479 0
Visi įsipareigojimai 1 914 538 21 959
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai