Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. juuni 2011

21. juuni 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. juunil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 177,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 342,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,8 miljardi euro võrra 842,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11,1 miljardi euro võrra 59,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 27,1 miljardi euro võrra 365,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. juunil 2011 möödus 102,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 135,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 80,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,4 miljardit eurot. Kolmapäeval, 15. juunil 2011 möödus ka 75 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 5,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 10,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 134,2 miljardi euroni, tingituna väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 17. juunil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 73,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,3 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 40,7 miljardi euro võrra 238,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 670 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 072 −549
2.1 Nõuded RVFle 74 880 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 192 −549
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 729 392
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 121 −1 158
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 121 −1 158
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 445 945 22 069
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 135 585 33 143
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 310 303 −11 010
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 −37
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 52 −26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 236 2 602
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 476 561 −1 321
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 172 −1 008
7.2 Muud väärtpaberid 342 389 −313
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 521 0
9 Muud varad 304 685 −77
Varad kokku 1 914 538 21 959
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 842 671 −827
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 318 507 35 673
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 238 119 40 724
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 5 371 −5 038
2.3 Tähtajalised hoiused 75 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 16 −13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 451 −2 949
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 67 065 −11 362
5.1 Valitsussektor 59 579 −11 081
5.2 Muud kohustused 7 486 −281
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 646 2 580
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 939 −650
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 996 54
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 996 54
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 190 282 −560
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 479 0
Kohustused kokku 1 914 538 21 959
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid