Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.6.2011

21.6.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.6.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 177,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 342,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 842,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11,1 miljardilla eurolla 59,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 27,1 miljardilla eurolla 365,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.6.2011 erääntyi 102,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 135,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 80,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 69,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 15.6.2011 erääntyi myös 75 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 5,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 10,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 1 miljardilla eurolla 134,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 17.6.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 73,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,3 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 40,7 miljardilla eurolla 238,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 670 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 072 −549
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 880 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 192 −549
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 729 392
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 121 −1 158
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 121 −1 158
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 445 945 22 069
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 135 585 33 143
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 310 303 −11 010
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 −37
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 52 −26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 236 2 602
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 476 561 −1 321
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 172 −1 008
7.2 Muut arvopaperit 342 389 −313
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 521 0
9 Muut saamiset 304 685 −77
Vastaavaa yhteensä 1 914 538 21 959
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 842 671 −827
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 318 507 35 673
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 238 119 40 724
2.2 Talletusmahdollisuus 5 371 −5 038
2.3 Määräaikaistalletukset 75 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 16 −13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 451 −2 949
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 67 065 −11 362
5.1 Julkisyhteisöt 59 579 −11 081
5.2 Muut 7 486 −281
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 646 2 580
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 939 −650
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 996 54
8.1 Talletukset ja muut velat 11 996 54
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 190 282 −560
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 479 0
Vastattavaa yhteensä 1 914 538 21 959
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle