Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. június 17.

2011. június 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. június 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 177,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 342,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 842,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11,1 milliárd euróval csökkent, 59,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 27,1 milliárd euróval 365,6 milliárd euróra emelkedett. 2011. június 15-én, szerdán lejárt egy 102,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 135,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 80,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 69,4 milliárd euro értékben. Szintén 2011. június 15-én, szerdán 75 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 5,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 10,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1 milliárd euróval 134,2 milliárd euróra csökkent. Az állomány azért csökkent, mert lejárt az értékpapír-piaci program keretében vásárolt egyes értékpapírok futamideje. Így a 2011. június 17-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 73,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,3 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 40,7 milliárd euróval 238,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 670 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 072 −549
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 880 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 192 −549
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 729 392
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 121 −1 158
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 121 −1 158
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 445 945 22 069
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 135 585 33 143
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 310 303 −11 010
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 −37
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 52 −26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 39 236 2 602
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 476 561 −1 321
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 172 −1 008
7.2 Egyéb értékpapírok 342 389 −313
8 Euróban denominált államadósság 34 521 0
9 Egyéb eszközök 304 685 −77
Eszközök összesen 1 914 538 21 959
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 842 671 −827
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 318 507 35 673
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 238 119 40 724
2.2 Betéti rendelkezésre állás 5 371 −5 038
2.3 Lekötött betétek 75 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 16 −13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 451 −2 949
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 67 065 −11 362
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 579 −11 081
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 486 −281
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 646 2 580
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 939 −650
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 996 54
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 996 54
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 190 282 −560
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 479 0
Források összesen 1 914 538 21 959
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok