Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 iunie 2011

21 iunie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 17 iunie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 177,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 342,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 842,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 11,1 miliarde EUR, până la 59,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 27,1 miliarde EUR, până la 365,6 miliarde EUR. Miercuri, 15 iunie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 102,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 135,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 80,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 69,4 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 15 iunie 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 75 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 75 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 5,4 miliarde EUR (faţă de 10,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 1 miliard EUR, până la 134,2 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 iunie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 73,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,3 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 40,7 miliarde EUR, până la 238,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 670 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 072 −549
2.1 Creanţe asupra FMI 74 880 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 192 −549
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 729 392
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 121 −1 158
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 121 −1 158
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 445 945 22 069
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 135 585 33 143
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 310 303 −11 010
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 5 −37
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 52 −26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 39 236 2 602
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 476 561 −1 321
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 172 −1 008
7.2 Alte titluri 342 389 −313
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 521 0
9 Alte active 304 685 −77
Total active 1 914 538 21 959
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 842 671 −827
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 318 507 35 673
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 238 119 40 724
2.2 Facilitatea de depozit 5 371 −5 038
2.3 Depozite pe termen fix 75 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 16 −13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 451 −2 949
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 67 065 −11 362
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 59 579 −11 081
5.2 Alte angajamente 7 486 −281
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 646 2 580
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 939 −650
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 996 54
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 996 54
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 190 282 −560
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 479 0
Total pasive 1 914 538 21 959
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media