Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
 • DECLARAȚIE A CONSILIULUI GUVERNATORILOR

Modificări aduse cadrului operațional de implementare a politicii monetare

13 martie 2024

 • Consiliul guvernatorilor va continua să influențeze orientarea politicii monetare prin ajustarea ratei dobânzii la facilitatea de depozit
 • Se va furniza lichiditate prin intermediul unei mari varietăți de instrumente
 • Operațiunile principale de refinanțare (OPR) vor deține un rol esențial în acoperirea necesarului de lichiditate al băncilor și vor continua să fie efectuate prin licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală în schimbul unei game ample de garanții
 • Spread-ul dintre rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de depozit va fi redus la 15 puncte de bază începând cu 18 septembrie 2024
 • Se prevede o evaluare a parametrilor principali ai cadrului în 2026, pe baza experienței dobândite între timp, sau mai devreme, dacă este necesar

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis astăzi să aducă o serie de modificări cadrului operațional de implementare a politicii monetare. Aceste modificări vor afecta modul de furnizare a lichidității din partea băncii centrale în condițiile în care surplusul de lichiditate din sectorul bancar, deși se va menține semnificativ în anii următori, se reduce progresiv. Scopul cadrului operațional este de a orienta ratele dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară în strânsă concordanță cu deciziile de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor. Evaluarea cadrului operațional a fost anunțată în decembrie 2022, având scopul de a asigura că acesta rămâne adecvat, pe fondul normalizării bilanțului Eurosistemului.

Consiliul guvernatorilor a convenit asupra unui set de principii care vor ghida implementarea politicii monetare în viitor:

 • eficacitate: Obiectivul principal al cadrului operațional este asigurarea implementării eficace a orientării politicii monetare în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană. Acesta este îndeplinit în mod optim prin orientarea ratelor dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară în strânsă concordanță cu deciziile de politică monetară. O relativă volatilitate a ratelor dobânzilor pe piața monetară poate fi tolerată atât timp cât aceasta nu distorsionează semnalul privind orientarea intenționată a politicii monetare;
 • robustețe: Cadrul operațional trebuie să manifeste robustețe față de diferite configurații ale politicii monetare, precum și față de diverse contexte financiare și ale lichidității, și să fie consecvent cu utilizarea instrumentelor de politică monetară stabilite în strategia de politică monetară a BCE. Eurosistemul intenționează să furnizeze rezerve ale băncii centrale prin intermediul unei mari varietăți de instrumente pentru a oferi o sursă eficace, flexibilă și stabilă de lichiditate sistemului bancar, sprijinind astfel și stabilitatea financiară;
 • flexibilitate: Sectorul bancar din zona euro este vast și divers în ceea ce privește dimensiunea, modelele de afaceri și amplasarea geografică a băncilor. O ofertă elastică de rezerve ale băncilor centrale, bazată pe necesarul băncilor, reprezintă așadar modalitatea cea mai adecvată de a canaliza cu eficacitate lichiditatea la nivelul întregului sistem bancar din zona euro și de a contribui la o absorbție flexibilă a șocurilor de lichiditate;
 • eficiență: Un cadru operațional eficient implementează orientarea dorită a politicii monetare fără a interfera cu aceasta, respectând principiul proporționalității și luând în considerare efectele colaterale nete, inclusiv riscurile la adresa stabilității financiare. De asemenea, cadrul ar trebui să protejeze soliditatea financiară. Un bilanț solid din punct de vedere financiar sprijină independența băncii centrale și permite o conduită fără sincope a politicii monetare;
 • economie de piață deschisă: Cadrul operațional ar trebui să fie conceput în concordanță cu funcționarea satisfăcătoare și ordonată a piețelor, inclusiv a piețelor monetare, care sunt cel mai strâns legate de implementarea politicii monetare. Aceasta favorizează alocarea eficientă a resurselor, un mecanism eficace de descoperire a prețurilor și transmisia fără sincope a politicii monetare;
 • obiectiv secundar: În condițiile în care diferite configurații ale cadrului operațional conduc, în egală măsură, la asigurarea implementării eficace a orientării politicii monetare, cadrul operațional va facilita urmărirea de către BCE a obiectivului său secundar privind sprijinirea politicilor economice generale în Uniunea Europeană, mai ales tranziția către o economie ecologică, fără a aduce atingere obiectivului principal al BCE privind stabilitatea prețurilor. În acest context, modul de concepere a cadrului operațional va viza integrarea considerațiilor legate de schimbările climatice în operațiunile structurale de politică monetară.

În concordanță cu aceste principii, Consiliul guvernatorilor a convenit asupra următorului set de caracteristici și parametri principali pentru cadrul său operațional:

 • Consiliul guvernatorilor va continua să influențeze orientarea politicii monetare prin intermediul ratei dobânzii la facilitatea de depozit. Se anticipează că ratele dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară se vor situa la niveluri apropiate de cel al ratei dobânzii la facilitatea de depozit, tolerându-se o relativă volatilitate atât timp cât aceasta nu distorsionează semnalul privind orientarea intenționată a politicii monetare;
 • Eurosistemul va furniza lichiditate prin intermediul unei mari varietăți de instrumente, inclusiv operațiuni de creditare pe termen scurt (mai exact, OPR) și operațiuni de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) cu scadența la trei luni, precum și, într-o etapă ulterioară, operațiuni structurale de creditare pe termen mai lung și un portofoliu structural de titluri de valoare;
 • OPR vor continua să fie efectuate prin proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală. Se intenționează ca acestea să dețină un rol central în acoperirea necesarului de lichiditate al băncilor, utilizarea acestora de către contrapartide fiind parte integrantă a implementării fără sincope a politicii monetare;
 • ORTL cu scadența la trei luni vor continua să fie, de asemenea, efectuate prin intermediul unor proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală;
 • rata dobânzii la OPR va fi ajustată astfel încât spread-ul dintre această rată și rata dobânzii la facilitatea de depozit să fie redus la 15 puncte de bază, comparativ cu spread-ul actual de 50 puncte de bază. Acest spread mai îngust va încuraja ofertările în cadrul operațiunilor săptămânale, fiind probabil ca ratele dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară să se situeze la niveluri apropiate de cel al ratei dobânzii la facilitatea de depozit, și va limita marja posibilă de volatilitate a ratelor dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară. În același timp, acesta va permite desfășurarea activității pe piața monetară și va oferi stimulente băncilor în vederea găsirii unor soluții de finanțare pe piață. Rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală va fi, de asemenea, ajustată astfel încât spread-ul dintre această rată și rata dobânzii la OPR să rămână nemodificat la 25 puncte de bază. Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu cea de-a șasea perioadă de aplicare din anul 2024, care debutează la 18 septembrie 2024;
 • noi operațiuni structurale de refinanțare pe termen mai lung și un portofoliu structural de titluri de valoare vor fi introduse într-o etapă ulterioară, după ce bilanțul Eurosistemului va începe să înregistreze din nou o creștere durabilă, ținând cont de deținerile de obligațiuni reziduale. Aceste operațiuni vor contribui substanțial la acoperirea necesarului structural de lichiditate al sectorului bancar, generat de factori autonomi și de cerințele privind rezervele minime obligatorii. Operațiunile structurale de refinanțare și portofoliul structural de titluri de valoare vor fi calibrate în concordanță cu principiile de mai sus, astfel încât să se evite o interferență cu orientarea politicii monetare. În concordanță cu deciziile sale de politică monetară, Consiliul guvernatorilor anticipează reducerea în continuare a portofoliilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP);
 • rata aplicată pentru determinarea rezervelor minime obligatorii ale băncilor rămâne nemodificată la 1%. Remunerarea rezervelor minime obligatorii rămâne nemodificată la 0%;
 • va fi menținut un cadru amplu de garantare pentru operațiunile de refinanțare.

Pe măsură ce piețele financiare, instituțiile și contrapartidele se adaptează la modificările aduse contextului lichidității, în paralel cu reducerea bilanțului Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor va monitoriza cu atenție evoluția și distribuția surplusului de lichiditate, formarea ratelor dobânzilor pe piața monetară, evoluția cererii de rezerve din partea băncilor, precum și funcționarea piețelor monetare și a piețelor financiare în general, în limitele parametrilor anunțați astăzi. Pe baza experienței dobândite, Consiliul guvernatorilor va evalua parametrii principali ai cadrului operațional în anul 2026 și este pregătit să ajusteze modul de concepere și parametrii cadrului mai devreme, dacă este necesar, pentru a asigura că implementarea politicii monetare rămâne în concordanță cu principiile stabilite. Se va efectua și o analiză aprofundată a modului de concepere a noilor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung și a noului portofoliu structural.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 162 2952316.

Notă

 • Deși scopul cadrului operațional este de a orienta ratele dobânzilor pe termen scurt pe piața monetară în strânsă concordanță cu deciziile de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor, politica monetară este ghidată de strategia de politică monetară a Consiliului guvernatorilor.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media