Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publisko jaunās 100 un 200 euro banknotes

2018. gada 17. septembrī

  • Jaunās 100 un 200 euro banknotes nonāks apgrozībā 2019. gada 28. maijā.
  • Banknotēs būs izmantoti jauni un inovatīvi pretviltošanas elementi – pavadoņhologramma un uzlabots smaragdzaļš skaitlis.
  • Ar 100 un 200 euro banknošu laišanu apgrozībā Eiropas sērija ir noslēgusies.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publiskoja jaunās 100 un 200 euro banknotes, kas nonāks apgrozībā 2019. gada 28. maijā. Jau ir izlaistas 5, 10, 20 un 50 euro banknotes, un 100 un 200 euro banknotes ir pēdējās divas Eiropas sērijas banknotes. Tas nozīmē, ka šī sērija ir pabeigta.

Jaunajās 100 un 200 euro banknotēs izmantoti jauni un inovatīvi pretviltošanas elementi. Tāpat kā pārējo nominālvērtību banknotes, arī jaunās banknotes viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

Pavadoņhologrammā sudrabotās joslas augšmalā redzami mazi euro simboli €, kas riņķo apkārt nominālvērtības skaitlim un kļūst skaidrāk saskatāmi tiešā gaismā. Sudrabotajā joslā redzams arī Eiropas portrets, arhitektūras elementu attēlojums un liels euro simbols €. Uz jaunajām 100 un 200 euro banknotēm redzams arī uzlabots smaragdzaļš skaitlis. Lai gan smaragdzaļais skaitlis izmantots arī uz visām parējām Eiropas sērijas banknotēm, tā uzlabotajā versijā euro simboli € redzami arī uz skaitļa.

Jauno 100 un 200 euro banknošu izmēri atšķiras no veco 100 un 200 euro banknošu izmēriem. Tagad abu nominālvērtību banknošu platums ir tāds pats kā 50 euro banknotei. Taču banknošu garums saglabājies nemainīgs – jo garāka banknote, jo lielāka tās nominālvērtība. Pielīdzinot jauno 100 un 200 euro banknošu platumu 50 euro banknotei, tās tagad var vieglāk šķirot un apstrādāt banknošu apstrādes iekārtās. Cilvēkiem šīs banknotes arī būs ērtāk turēt makā, un tās varēs izmantot ilgāk, jo tās mazāk nodils.

Papildus pretviltošanas elementiem, kas saskatāmi ar neapbruņotu aci, euro banknotēs izmantoti arī mašīnlasāmi pretviltošanas elementi. Jaunajām 100 un 200 euro banknotēm tie ir uzlaboti, kā arī papildināti ar jauniem elementiem, lai banknotes būtu iespējams ātri apstrādāt un autentificēt. Valdes loceklis Īvs Meršs (Yves Mersch) savā runā banknošu atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka pēc jauno 100 un 200 euro banknošu laišanas apgrozībā visu nominālvērtību euro banknotes turpinās nodrošināt labu aizsardzību pret viltošanu. Tādējādi euro banknotes kļūs vēl drošākas, bet tās arī būs vienkāršāk apstrādāt un šķirot.

Eurosistēma, t.i., ECB un 19 euro zonas valstu centrālās bankas, sniedz atbalstu banknošu šķirošanas iekārtu un banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtu ražotājiem, lai sagatavotos jaunajām banknotēm. Tiek sniegts atbalsts iekārtu pārbaužu veikšanā un publicēts saraksts ar banknošu apstrādes iekārtām, kuras sekmīgi izturējušas pārbaudi un spēj apstrādāt jaunās Eiropas sērijas euro banknotes.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

Piezīmes.

Pārbaudi izturējušo banknošu apstrādes iekārtu saraksts
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem