Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB 
za rozpočtový rok 2010 a odpovede ECB

4. júna 2012

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila správu Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za rozpočtový rok 2010 spolu so svojou odpoveďou na túto správu. Správa Dvora audítorov bola vypracovaná v súlade s článkom 27 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Správa bude spolu s odpoveďou ECB zverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

European Central Bank

Kontakt pre médiá