Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC w roku budżetowym 2010 wraz z odpowiedzią EBC

4 czerwca 2012

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC w roku budżetowym 2010 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału zostało sporządzone zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie wraz z odpowiedzią EBC, dostępne w serwisie internetowym EBC, ukaże się także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

European Central Bank

Kontakt z mediami