Menu
PRESSITEADE

Avaldati Euroopa Kontrollikoja aruanne EKP juhtimise tulemuslikkuse auditi kohta 2010. eelarveaastal koos EKP vastusega

4. juuni 2012

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna Euroopa Kontrollikoja aruande EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2010. eelarveaastal koos EKP vastusega. Aruanne on koostatud vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 27.2.

Kontrollikoja aruanne ja EKP vastus avaldatakse ka Euroopa Liidu Teatajas ning EKP veebilehel.

European Central Bank

Kontaktandmed