Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Audito Rūmų ataskaitos dėl ECB valdymo veiklos efektyvumo 2010 finansiniais metais ir ECB atsakymo paskelbimas

2012 m. birželio 4 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė Europos Audito Rūmų parengtą ECB valdymo veiklos efektyvumo 2010 finansiniais metais ataskaitą su ECB atsakymu. Europos Audito Rūmų ataskaita parengta remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 27 straipsnio 2 dalimi.

Ataskaita su ECB atsakymu bus paskelbta ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuos dokumentus taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

European Central Bank

Kontaktai žiniasklaidai