Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

Publicarea raportului Curţii de Conturi Europene privind auditul eficienţei operaţionale a administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2010 şi a răspunsului BCE

4 iunie 2012

Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat astăzi raportul întocmit de Curtea de Conturi Europeană cu privire la eficienţa operaţională a administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de răspunsul formulat de BCE. Raportul Curţii a fost elaborat în conformitate cu articolul 27.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

Raportul şi răspunsul BCE vor fi, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pot fi consultate pe website-ul BCE.

European Central Bank

Contacte media