Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Revīzijas palātas ziņojuma par ECB pārvaldības efektivitāti 2010. finanšu gadā un ECB atbildes publicēšana

2012.4.06.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto ziņojumu par ECB pārvaldības efektivitāti 2010. finanšu gadā, kā arī ECB atbildi uz šo ziņojumu. Revīzijas palātas ziņojums sagatavots saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27.2. pantu.

Ziņojumu kopā ar ECB atbildi publicēs arī "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un tas atrodams ECB interneta vietnē.

European Central Bank

Kontaktinformācija presei