Menu
PERSBERICHT

Publicatie van het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2010 en het antwoord daarop van de ECB

4 juni 2012

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB voor het begrotingsjaar 2010 gepubliceerd, samen met het antwoord daarop van de ECB. Het verslag van de Rekenkamer is opgesteld overeenkomstig Artikel 27.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

Het verslag zal tevens, samen met het antwoord erop van de ECB, worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is te raadplegen op de website van de ECB.

European Central Bank

Contactpersonen voor de media