Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2010 z odgovorom ECB

4. junij 2012

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila poročilo Evropskega računskega sodišča o učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2010 in odgovor ECB na poročilo. Sodišče je poročilo pripravilo v skladu s členom 27.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poročilo je skupaj z odgovorom ECB na voljo na spletni strani ECB in bo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije.

European Central Bank

Stiki za medije