Menu
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Pubblikazzjoni tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-effiċjenza operattiva tal-amministrazzjoni tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2010 u t-tweġiba tal-BĊE

4 ta' Ġunju 2012

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum ippubblika r-rapport imħejji mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-effiċjenza operattiva tal-amministrazzjoni tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġiba tal-BĊE. Ir-rapport tal-Qorti tħejja skont l-Artikolu 27.2 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u l-Bank Ċentrali Ewropew.

Ir-rapport se jiġi ppubblikat ukoll, flimkien mat-tweġiba tal-BĊE, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinsab fil-websajt tal-BĊE.

European Central Bank

Kuntatti midja