Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB - uitbreiding van de EU en het Eurosysteem

2 januari 2007

Krachtens artikel 29 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank is het aandeel van de nationale centrale banken (NCB’s) in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB gelijk aan de som van 50% van het aandeel van de lidstaat in kwestie in de bevolking van de EU en 50% van zijn aandeel in het bruto binnenlands product, zoals medegedeeld door de Europese Commissie aan de ECB. Deze wegingen worden om de vijf jaar en bij toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU aangepast, zodat zij laatstelijk werden gewijzigd toen op 1 mei 2004 tien nieuwe lidstaten tot de EU toetraden.

Op 1 januari 2007 is de verdeelsleutel voor het kapitaal van de EU gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van de Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României tot het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De nieuwe aandelen van de nationale centrale banken in het kapitaal zijn hieronder aangegeven.

Overeenkomstig artikel 49.3 van de Statuten wordt het geplaatste kapitaal van de ECB automatisch verhoogd zodra een land lidstaat van de EU wordt en de respectieve nationale centrale bank deel gaat uitmaken van het ESCB. De verhoging wordt bepaald door het op dat moment geldende bedrag van het geplaatste kapitaal (d.w.z. €5.565.000.000) te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de toetredende nationale centrale bank(en) in kwestie enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. Op 1 januari 2007 is derhalve het geplaatste kapitaal van de ECB verhoogd tot €5.760.652.402,58.

Daarnaast is Slovenië op 1 januari 2007 overgegaan op de euro en is Banka Slovenije deel gaan uitmaken van het Eurosysteem. Overeenkomstig artikel 49 van de Statuten heeft Banka Slovenije per 1 januari 2007 het resterende bedrag van haar aandeel in het kapitaal van de ECB gestort. De nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn gehouden hun aandeel in het geplaatste kapitaal vol te storten. Van de veertien nationale centrale banken buiten het eurogebied (de eerdere groep van twaalf nationale centrale banken buiten het eurogebied plus de Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României) wordt vereist dat zij een minimaal percentage van hun aandeel in het kapitaal volstorten (per 1 januari 2007 was dat 7%) als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd

Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) Aandeel in het kapitaal (EUR) Volgestort kapitaal (EUR)
vanaf 1 mei 2004 vanaf 1 januari 2007 vanaf 1 januari 2007 vanaf 1 januari 2007
Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique 2,5502 2,4708 142.334.199,56 142.334.199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1.182.149.240,19 1.182.149.240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51.183.396,60 51.183.396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104.659.532,85 104.659.532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434.917.735,09 434.917.735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828.813.864,42 828.813.864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721.792.464,09 721.792.464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9.073.027,53 9.073.027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224.302.522,60 224.302.522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116.128.991,78 116.128.991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98.720.300,22 98.720.300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18.399.523,77 18.399.523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71.708.601,11 71.708.601,11
Subtotaal voor de groep NCB’s van het eurogebied 71,4908 69,5092 4.004.183.399,81 4.004.183.399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79.957.855,35 5.597.049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87.204.756,07 6.104.332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9.810.391,04 686.727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7.195.054,85 503.653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16.204.715,21 1.134.330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24.068.005,74 1.684.760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75.700.733,22 5.299.051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3.583.125,79 250.818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280.820.283,32 19.657.419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38.970.813,50 2.727.956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134.298.089,46 9.400.866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802.672.023,82 56.187.041,67
Subtotaal voor de oude NCB’s buiten het eurogebied 28,5092 27,0887 1.560.485.847,38 109.234.009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50.883.842,67 3.561.868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145.099.312,72 10.156.951,89
Subtotaal voor de nieuwe NCB’s buiten het eurogebied 0 3,4021 195.983.155,39 13.718.820,88
Totaal 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.127.136.230,00
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media