Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Ključ za vpis kapitala ECB – širitev EU in Eurosistema

2. januar 2007

V skladu s členom 29 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank (NCB) v kapitalskem ključu ECB ponderirani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in glede na njen delež v bruto domačem proizvodu EU. Podatke priskrbi Evropska komisija, oba deleža pa sta enakovredna. Ponderji se usklajujejo vsakih pet let oziroma vsakokrat, ko se nova država članica pridruži EU. Tako so bili ponderji nazadnje spremenjeni 1. maja 2004, ko je v EU vstopilo deset novih držav članic.

Kapitalski ključ ECB je bil spremenjen 1. januarja 2007, ko sta se centralni banke Bolgarije in Romunije, Bulgarian National Bank in Banca Naţională a României, pridružili Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB). Novi deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu so navedeni spodaj.

V skladu s členom 49.3 Statuta se vpisani kapital ECB avtomatično poveča, ko se nova država članica pridruži EU, njena centralna banka pa postane del ESCB. Povečanje se določi tako, da se obstoječi znesek vpisanega kapitala (tj. 5.565.000.000 EUR) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med ponderjem vstopajočih nacionalnih centralnih bank in ponderjem nacionalnih centralnih bank, ki so že članice ESCB. Tako se je 1. januarja 2007 vpisani kapital ECB zvišal na 5.760.652.402,58 EUR.

Poleg tega je 1. januarja 2007 Slovenija uvedla euro, Banka Slovenije pa se je pridružila Eurosistemu. V skladu s členom 49 Statuta je Banka Slovenije 1. januarja 2007 vplačala preostali znesek svojega prispevka h kapitalu ECB. Nacionalne centralne banke Eurosistema morajo v celoti vplačati svoj vpisani kapital. Štirinajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (prejšnja skupina nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja ter centralni banki Bolgarije in Romunije) morajo vplačati minimalni odstotek svojega vpisanega kapitala (1. januarja 2007 je ta znašal 7%) kot prispevek za stroške poslovanja ECB.

Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo objavljeni Uradnem listu Evropske unije.

Ključ za vpis kapitala ECB (%) Vpisani delež kapitala (EUR) Vplačani kapital (EUR)
od 1. maja 2004 od 1. januarja 2007 od 1. januarja 2007 od 1. januarja 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142.334.199,56 142.334.199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1.182.149.240,19 1.182.149.240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51.183.396,60 51.183.396,60
Banka Grčije 1,8974 1,8168 104.659.532,85 104.659.532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434.917.735,09 434.917.735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828.813.864,42 828.813.864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721.792.464,09 721.792.464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9.073.027,53 9.073.027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224.302.522,60 224.302.522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116.128.991,78 116.128.991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98.720.300,22 98.720.300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18.399.523,77 18.399.523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71.708.601,11 71.708.601,11
Skupaj za NCB euroobmočja 71,4908 69,5092 4.004.183.399,81 4.004.183.399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79.957.855,35 5.597.049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87.204.756,07 6.104.332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9.810.391,04 686.727,37
Centralna banka Cipra 0,13 0,1249 7.195.054,85 503.653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16.204.715,21 1.134.330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24.068.005,74 1.684.760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75.700.733,22 5.299.051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3.583.125,79 250.818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280.820.283,32 19.657.419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38.970.813,50 2.727.956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134.298.089,46 9.400.866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802.672.023,82 56.187.041,67
Skupaj za prejšnjo skupino NCB zunaj euroobmočja 28,5092 27,0887 1.560.485.847,38 109.234.009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50.883.842,67 3.561.868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145.099.312,72 10.156.951,89
Skupaj za nove NCB zunaj euroobmočja 0 3,4021 195.983.155,39 13.718.820,88
Skupaj 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.127.136.230,00
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije