Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Klucz subskrypcji kapitału EBC - rozszerzenie UE i Eurosystemu

2 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 29 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego udziały krajowych banków centralnych (KBC) w kluczu kapitałowym EBC są ważone udziałami poszczególnych państw członkowskich w łącznej liczbie ludności oraz w produkcie krajowym brutto UE (po połowie), według informacji przesłanych do EBC przez Komisję Europejską. Wagi te są korygowane co pięć lat lub w momencie przystąpienia nowego państwa członkowskiego do UE, tak więc ostatnia korekta miała miejsce 1 maja 2004 r. w momencie przystąpienia dziesięciu nowych państw członkowskich do UE.

W dniu 1 stycznia 2007 r. klucz kapitałowy EBC został skorygowany w związku z przystąpieniem Narodowego Banku Bułgarii i Banca Naţională a României do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym zostały podane poniżej.

Zgodnie z art. 49.3 Statutu subskrybowany kapitał EBC jest automatycznie podnoszony po przystąpieniu każdego nowego państwa członkowskiego do UE, a jego banku centralnego – do ESBC. Wysokość podwyższenia określa się poprzez pomnożenie obowiązującej wysokości subskrybowanego kapitału (tj. 5.565.000.000 euro) przez stosunek wagi przystępującego KBC do wagi tych KBC, które już są członkami ESBC, w ramach rozszerzonego klucza kapitałowego. W związku z tym w dniu 1 stycznia 2007 r. subskrybowany kapitał EBC został podniesiony do kwoty 5.760.652.402,58 euro.

Ponadto w dniu 1 stycznia 2007 r. Słowenia przyjęła euro, a Banka Slovenije weszła do Eurosystemu. Zgodnie z art. 49 Statutu, na dzień 1 stycznia 2007 r. Banka Slovenije opłaciła pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC. Krajowe banki centralne Eurosystemu mają obowiązek opłacenia przypadającej na nie części subskrybowanego kapitału w całości. Czternaście krajowych banków centralnych spoza strefy euro (poprzednia dwunastka plus Narodowy Bank Bułgarii i Banca Naţională a României) muszą opłacić jedynie niewielki procent (7% według stanu na 1 stycznia 2007 r.) przypadającego na nie udziału w subskrybowanym kapitale, jako swój wkład na pokrycie kosztów operacyjnych EBC.

Decyzje EBC w powyższych sprawach są dostępne na stronach internetowych EBC; zostaną również ogłoszone, w późniejszym terminie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) Subskrybowany udział w kapitale (EUR) Kapitał opłacony (EUR)
od 1.05.2004 od 1.01.2007 od 1.01.2007 od 1.01.2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142.334.199,56 142.334.199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1.182.149.240,19 1.182.149.240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51.183.396,60 51.183.396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104.659.532,85 104.659.532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434.917.735,09 434.917.735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828.813.864,42 828.813.864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721.792.464,09 721.792.464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9.073.027,53 9.073.027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224.302.522,60 224.302.522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116.128.991,78 116.128.991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98.720.300,22 98.720.300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18.399.523,77 18.399.523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71.708.601,11 71.708.601,11
Razem KBC strefy euro 71,4908 69,5092 4.004.183.399,81 4.004.183.399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79.957.855,35 5.597.049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87.204.756,07 6.104.332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9.810.391,04 686.727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7.195.054,85 503.653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16.204.715,21 1.134.330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24.068.005,74 1.684.760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75.700.733,22 5.299.051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3.583.125,79 250.818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280.820.283,32 19.657.419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38.970.813,50 2.727.956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134.298.089,46 9.400.866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802.672.023,82 56.187.041,67
Razem dotychczasowe KBC spoza strefy euro 28,5092 27,0887 1.560.485.847,38 109.234.009,31
Narodowy Bank Bułgarii - 0,8833 50.883.842,67 3.561.868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145.099.312,72 10.156.951,89
Razem nowe KBC spoza strefy euro 0 3,4021 195.983.155,39 13.718.820,88
Razem 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.127.136.230,00
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami