Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste – EU:n ja eurojärjestelmän laajentuminen

2.1.2007

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön artiklan 29 nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta samassa suhteessa. Painotuksia tarkistetaan joka viides vuosi ja aina uusien jäsenvaltioiden liittyessä EU:hun, joten viimeisin muutos tehtiin 1.5.2004, kun EU sai kymmenen uutta jäsenvaltiota.

EKP:n pääoman jakoperustetta muutettiin 1.1.2007 Bulgarian ja Romanian keskuspankkien liittyessä Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta esitetään alla olevassa taulukossa.

EKPJ:n perussäännön artiklan 49.3 mukaisesti EKP:n merkitty pääoma lisääntyy automaattisesti aina, kun EU:hun liittyy uusia jäsenvaltioita ja niiden kansalliset keskuspankit liittyvät EKPJ:hin. Lisäys lasketaan kertomalla senhetkinen merkityn pääoman määrä (tällä hetkellä 5 565 000 000 euroa) EKPJ:hin liittyvien kansallisten keskuspankkien osuuksien ja EKPJ:hin jo kuuluvien kansallisten keskuspankkien uusien osuuksien suhteella. EKP:n merkityn pääoman määrä kasvoi siten 5 760 652 402,58 euroon 1.1.2007.

Lisäksi Slovenia otti euron käyttöön 1.1.2007 ja maan keskuspankki liittyi eurojärjestelmään. Perussäännön artiklan 49 mukaisesti Slovenian keskuspankki maksoi loputkin merkitsemästään EKP:n pääomaosuudesta 1.1.2007. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuolisten 14 keskuspankin (eli euroalueen ulkopuolella jo aiemmin olleiden 12 keskuspankin sekä Bulgarian keskuspankin ja Romanian keskuspankin) on osallistuttava EKP:n toimintakustannuksiin maksamalla vähimmäisprosentti merkitsemästään pääomasta (1.1.2007 vähimmäisprosentti oli 7 %).

Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste (%) Merkitty pääomaosuus (euroa) Maksettu pääoma (euroa)
1.5.2004 alkaen 1.1.2007 alkaen 1.1.2007 alkaen 1.1.2007 alkaen
Belgian keskuspankki 2,5502 2,4708 142 334 199,56 142 334 199,56
Saksan keskuspankki 21,1364 20,5211 1 182 149 240,19 1 182 149 240,19
Irlannin keskuspankki 0,9219 0,8885 51 183 396,60 51 183 396,60
Kreikan keskuspankki 1,8974 1,8168 104 659 532,85 104 659 532,85
Espanjan keskuspankki 7,7758 7,5498 434 917 735,09 434 917 735,09
Ranskan keskuspankki 14,8712 14,3875 828 813 864,42 828 813 864,42
Italian keskuspankki 13,0516 12,5297 721 792 464,09 721 792 464,09
Luxemburgin keskuspankki 0,1568 0,1575 9 073 027,53 9 073 027,53
Alankomaiden keskuspankki 3,9955 3,8937 224 302 522,60 224 302 522,60
Itävallan keskuspankki 2,08 2,0159 116 128 991,78 116 128 991,78
Portugalin keskuspankki 1,7653 1,7137 98 720 300,22 98 720 300,22
Slovenian keskuspankki - 0,3194 18 399 523,77 18 399 523,77
Suomen Pankki 1,2887 1,2448 71 708 601,11 71 708 601,11
Euroalueen keskuspankit yhteensä 71,4908 69,5092 4 004 183 399,81 4 004 183 399,81
Tšekin keskuspankki 1,4584 1,3880 79 957 855,35 5 597 049,87
Tanskan keskuspankki 1,5663 1,5138 87 204 756,07 6 104 332,92
Viron keskuspankki 0,1784 0,1703 9 810 391,04 686 727,37
Kyproksen keskuspankki 0,13 0,1249 7 195 054,85 503 653,84
Latvian keskuspankki 0,2978 0,2813 16 204 715,21 1 134 330,06
Liettuan keskuspankki 0,4425 0,4178 24 068 005,74 1 684 760,40
Unkarin keskuspankki 1,3884 1,3141 75 700 733,22 5 299 051,33
Maltan keskuspankki 0,0647 0,0622 3 583 125,79 250 818,81
Puolan keskuspankki 5,138 4,8748 280 820 283,32 19 657 419,83
Slovenian keskuspankki 0,3345 - - -
Slovakian keskuspankki 0,7147 0,6765 38 970 813,50 2 727 956,95
Ruotsin keskuspankki 2,4133 2,3313 134 298 089,46 9 400 866,26
Englannin keskuspankki 14,3822 13,9337 802 672 023,82 56 187 041,67
Euroalueen ulkopuolisten vanhojen EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä 28,5092 27,0887 1 560 485 847,38 109 234 009,31
Bulgarian keskuspankki - 0,8833 50 883 842,67 3 561 868,99
Romanian keskuspankki - 2,5188 145 099 312,72 10 156 951,89
Euroalueen ulkopuolisten uusien EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä 0 3,4021 195 983 155,39 13 718 820,88
Kaikki yhteensä 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 127 136 230,00
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle