Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB kapitalo pasirašymo raktai – ES ir Eurosistemos išsiplėtimas

2007 m. sausio 2 d.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 29 straipsnį, nacionalinių centrinių bankų (NCB) dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte svoris nustatomas pagal atitinkamų valstybių narių bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo nacionalinio produkto dalį, imant po lygiai, visoje Europos Sąjungoje, remiantis Europos Komisija informacija, pateikta ECB. Šie svoriai koreguojami kas penkerius metus ir kai į ES įstoja nauja valstybė narė. Paskutinį kartą jie buvo pakoreguoti 2004 m. gegužės 1 d., kai į ES įstojo dešimt naujų narių.

2007 m. sausio 1 d. ECB kapitalo raktas buvo pakeistas prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisijungus Bulgarian National Bank (Bulgarijos nacionaliniam bankui) ir Banca Naţională a României. NCB naujosios dalys kapitalo rakte nurodytos toliau.

Remiantis ECBS statuto 49 straipsnio 3 dalimi, pasirašytas ECB kapitalas yra automatiškai padidinamas į ES įstojus naujai valstybei ir jos NCB tapus ECBS dalimi. Šis padidėjimas nustatytas padauginus tuo metu esamą pasirašytą kapitalo sumą (5 565 000 000 eurų) iš prisijungiančių NCB ir NCB, kurie jau yra ECBS nariai, indeksų santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą. Taigi 2007 m. sausio 1 d. pasirašytas ECB kapitalas buvo padidintas iki 5 760 652 402,58 eurų.

Be to, 2007 m. sausio 1 d. Slovėnija įsivedė eurą, o Banka Slovenije prisijungė prie Eurosistemos. Pagal Statuto 49 straipsnį, 2007 m. sausio 1 d. Banka Slovenije sumokėjo likusią savo įmokos į ECB kapitalą dalį. Eurosistemai priklausantys NCB privalo visiškai apmokėti savo pasirašytą kapitalo dalį. 14 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų (ankstesnė 12 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų grupė, Bulgarian National Bank (Bulgarijos nacionalinis bankas) ir Banca Naţională a României) privalo apmokėti minimalų savo pasirašytojo kapitalo procentinį dydį (2007 m. sausio 1 d. – 7%), kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.

Atitinkamus ECB sprendimus galima rasti ECB interneto svetainėje. Atėjus laikui jie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) Pasirašyta kapitalo dalis (EUR) Apmokėtas kapitalas (EUR)
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Nuo 2007 m. sausio 1 d. Nuo 2007 m. sausio 1 d. Nuo 2007 m. sausio 1 d.
Nationale Bank van Belgiė/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142 334 199,56 142 334 199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1 182 149 240,19 1 182 149 240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51 183 396,60 51 183 396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104 659 532,85 104 659 532,85
Banco de Espańa 7,7758 7,5498 434 917 735,09 434 917 735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828 813 864,42 828 813 864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721 792 464,09 721 792 464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9 073 027,53 9 073 027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224 302 522,60 224 302 522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116 128 991,78 116 128 991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98 720 300,22 98 720 300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18 399 523,77 18 399 523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71 708 601,11 71 708 601,11
Tarpinė euro zonos NCB grupės suma 71,4908 69,5092 4 004 183 399,81 4 004 183 399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79 957 855,35 5 597 049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87 204 756,07 6 104 332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9 810 391,04 686 727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7 195 054,85 503 653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16 204 715,21 1 134 330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24 068 005,74 1 684 760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75 700 733,22 5 299 051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3 583 125,79 250 818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280 820 283,32 19 657 419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38 970 813,50 2 727 956 95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134 298 089,46 9 400 866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802 672 023,82 56 187 041,67
Tarpinė pirmosios ne euro zonos NCB grupės suma 28,5092 27,0887 1 560 485 847,38 109 234 009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50 883 842,67 3 561 868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145 099 312,72 10 156 951,89
Tarpinė naujųjų ne euro zonos NCB suma 0 3,4021 195 983 155,39 13 718 820,88
Iš viso 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 127 136 230,00
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai