Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB – rozšíření EU a Eurosystému

2. ledna 2007

Podle článku 29 Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB) jsou váhy podílů národních centrálních bank (NCB) v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu EU. Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let a kdykoli nový členský stát přistoupí k EU. K poslední úpravě tedy došlo 1. května 2004, kdy k EU přistoupilo deset nových členských států.

S přistoupením bulharské centrální banky a Banca Naţională a României k Evropskému systému centrálních bank (ESCB) došlo 1. ledna 2007 k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu ECB. Nové podíly národních centrálních bank v tomto klíči jsou uvedeny níže.

V souladu s článkem 49 odst. 3 Statutu ESCB se upsaný základní kapitál ECB automaticky zvyšuje, když k EU přistoupí nový členský stát a příslušná národní centrální banka se stane členem ESCB. Zvýšení upsaného základního kapitálu ECB se určí vynásobením dosavadní částky upsaného základního kapitálu (tj. 5 565 mil. EUR) poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB, v rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu. Dne 1. ledna 2007 byl proto upsaný základní kapitál ECB zvýšen na 5 760 652 402,58 EUR.

1. ledna 2007 zavedlo Slovinsko euro, a Banka Slovenije se tedy stala součástí Eurosystému. V souladu s článkem 49 Statutu ESCB Banka Slovenije splatila k 1. lednu 2007 zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB. Národní centrální banky Eurosystému jsou povinny splatit svůj podíl na upsaném základním kapitálu v plném rozsahu. Čtrnáct národních centrálních bank zemí mimo eurozónu (předchozí skupina dvanácti národních centrálních bank zemí mimo eurozónu a dále bulharská centrální banka a Banca Naţională a României) je povinno splatit pouze malou část svého podílu na upsaném kapitálu (k 1. lednu 2007 tato část představuje 7 %) jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.

Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR) Splacený základní kapitál (v EUR)
od 1. května 2004 od 1. ledna 2007 od 1. ledna 2007 od 1. ledna 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142 334 199,56 142 334 199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1 182 149 240,19 1 182 149 240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51 183 396,60 51 183 396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104 659 532,85 104 659 532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434 917 735,09 434 917 735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828 813 864,42 828 813 864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721 792 464,09 721 792 464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9 073 027,53 9 073 027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224 302 522,60 224 302 522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116 128 991,78 116 128 991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98 720 300,22 98 720 300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18 399 523,77 18 399 523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71 708 601,11 71 708 601,11
Mezisoučet za skupinu NCB zemí eurozóny 71,4908 69,5092 4 004 183 399,81 4 004 183 399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79 957 855,35 5 597 049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87 204 756,07 6 104 332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9 810 391,04 686 727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7 195 054,85 503 653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16 204 715,21 1 134 330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24 068 005,74 1 684 760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75 700 733,22 5 299 051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3 583 125,79 250 818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280 820 283,32 19 657 419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38 970 813,50 2 727 956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134 298 089,46 9 400 866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802 672 023,82 56 187 041,67
Mezisoučet za předcházející skupinu NCB zemí mimo eurozónu 28,5092 27,0887 1 560 485 847,38 109 234 009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50 883 842,67 3 561 868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145 099 312,72 10 156 951,89
Mezisoučet za skupinu NCB nových členských států mimo eurozónu 0 3,4021 195 983 155,39 13 718 820,88
Celkem 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 127 136 230,00
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média