SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB – udvidelse af EU og Eurosystemet

2. januar 2007

I henhold til artikel 29 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fastsættes de nationale centralbankers andel i ECBs kapital ud fra en fordelingsnøgle, hvori hver national centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens tal for de enkelte landes andel af henholdsvis EUs samlede befolkning og BNP. Begge tal vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år, eller når et nyt land bliver medlem af EU. Den seneste ændring fandt således sted 1. maj 2004, da EU fik ti nye medlemmer.

Den 1. januar 2007 blev ECBs fordelingsnøgle for kapitalindskud ændret som følge af Bulgarian National Banks og Banca Naţională a Românieis medlemskab af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). De nationale centralbankers nye vægt i fordelingsnøglen er opført nedenfor.

I henhold til ESCB-statuttens artikel 49.3 udvides ECBs kapital automatisk, når et nyt land bliver medlem af EU, og dets nationale centralbank bliver en del af ESCB. Udvidelsen fastsættes ved at gange det gældende beløb (dvs. 5.565.000.000 euro) med forholdet i den udvidede fordelingsnøgle mellem de nye nationale centralbankers vægt og vægten af de nationale centralbanker, der allerede er medlem af ESCB. Den 1. januar 2007 blev ECBs tegnede kapital således udvidet til 5.760.652.402,58 euro.

Endvidere indførte Slovenien euroen 1. januar 2007, og Banka Slovenije blev medlem af Eurosystemet. I henhold til statuttens artikel 49 har Banka Slovenije indbetalt resten af sin kapitalandel i ECB pr. 1. januar 2007. De nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud. De 14 nationale centralbanker uden for euroområdet (den tidligere gruppe af 12 nationale centralbanker uden for euroområdet plus Bulgarian National Bank og Banca Naţională a României) skal indbetale en minimumsprocentdel (7 pct. pr. 1. januar 2007) af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECBs driftsudgifter.

ECBs afgørelser vedrørende den udvidede fordelingsnøgle kan findes på ECBs websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Fordelingsnøgle for ECBs kapital (pct.) Tegnet kapital (EUR) Indbetalt kapital (EUR)
1. maj 2004 1. januar 2007 1. januar 2007 1. januar 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142.334.199,56 142.334.199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1.182.149.240,19 1.182.149.240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51.183.396,60 51.183.396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104.659.532,85 104.659.532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434.917.735,09 434.917.735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828.813.864,42 828.813.864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721.792.464,09 721.792.464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9.073.027,53 9.073.027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224.302.522,60 224.302.522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116.128.991,78 116.128.991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98.720.300,22 98.720.300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18.399.523,77 18.399.523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71.708.601,11 71.708.601,11
Eurosystemet i alt 71,4908 69,5092 4.004.183.399,81 4.004.183.399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79.957.855,35 5.597.049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87.204.756,07 6.104.332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9.810.391,04 686.727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7.195.054,85 503.653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16.204.715,21 1.134.330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24.068.005,74 1.684.760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75.700.733,22 5.299.051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3.583.125,79 250.818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280.820.283,32 19.657.419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38.970.813,50 2.727.956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134.298.089,46 9.400.866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802.672.023,82 56.187.041,67
Den hidtidige gruppe af nationale centralbanker uden for euroområdet i alt 28,5092 27,0887 1.560.485.847,38 109.234.009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50.883.842,67 3.561.868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145.099.312,72 10.156.951,89
De nye nationale centralbanker uden for euroområdet i alt 0 3,4021 195.983.155,39 13.718.820,88
I alt 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.127.136.230,00
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt