Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Prideľovaná suma v dlhodobejších refinančných obchodoch v roku 2007

22. decembra 2006

Rada guvernérov ECB na svojom včerajšom zasadnutí rozhodla o zvýšení sumy prideľovanej v jednotlivých dlhodobejších refinančných obchodoch v roku 2007 zo 40 mld. EUR na 50 mld. EUR.

Dopyt bankového systému po likvidite v posledných rokoch výrazne rastie a očakáva sa, že v roku 2007 sa bude ďalej zvyšovať. Eurosystém sa preto rozhodol mierne zvýšiť podiel dlhodobejších refinančných obchodov na uspokojovaní dopytu po likvidite. Väčšinu likvidity však bude aj naďalej poskytovať prostredníctvom hlavných refinančných operácií.

Rada guvernérov môže rozhodnúť o ďalšej úprave výšky prideľovanej sumy na začiatku roku 2008.

Monetary Policy

Kontakt pre médiá