Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Kwota środków przydzielanych w dłuższych operacjach refinansujących w 2007 r.

22 grudnia 2006 r.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów postanowiła podnieść z 40 mld euro do 50 mld euro kwotę środków przydzielanych w ramach każdej z dłuższych operacji refinansujących, które mają być przeprowadzone w 2007 r.

Zapotrzebowanie na płynność ze strony systemu bankowego strefy euro, które bardzo się zwiększyło w ostatnich latach, ma w 2007 roku jeszcze wzrosnąć. W związku z tym Eurosystem postanowił nieznacznie zwiększyć udział dłuższych operacji refinansujących w zaspokajaniu potrzeb płynnościowych. Głównym źródłem płynności dostarczanej przez Eurosystem pozostaną jednak podstawowe operacje refinansujące.

Rada Prezesów może ponownie skorygować kwotę przydzielanych środków na początku 2008 r.

Monetary Policy

Kontakt z mediami