Menu
PERSBERICHT

Toewijzingsbedrag voor de langerlopende herfinancieringstransacties in het jaar 2007

22 december 2006

Tijdens zijn vergadering van gisteren heeft de Raad van Bestuur besloten het toewijzingsbedrag voor elk van de langerlopende herfinancieringstransacties die in het jaar 2007 zullen worden verricht, te verhogen van EUR 40 miljard naar EUR 50 miljard.

De liquiditeitsbehoefte van het bankwezen van het eurogebied is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de verwachting is dat deze in 2007 verder zal toenemen. Het Eurosysteem heeft daarom besloten het deel van de liquiditeitsbehoefte waarin door de langerlopende herfinancieringstransacties wordt voorzien, licht te verhogen. Het Eurosysteem zal echter het grootste deel van de liquiditeit blijven verschaffen door middel van zijn basis-herfinancieringstransacties.

De Raad van Bestuur kan besluiten het toewijzingsbedrag aan het begin van 2008 wederom aan te passen.

Monetary Policy

Contactpersonen voor de media