Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų paskirstoma suma 2007 m.

2006 m. gruodžio 22 d.

Vakar vykusiame posėdyje Valdančioji taryba nusprendė padidinti paskirstomą sumą kiekvienai iš ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų, kurios bus vykdomos 2007 m., nuo 40 iki 50 mlrd. eurų.

Pastaraisiais metais euro zonos bankų sistemos likvidumo poreikiai sparčiai didėjo. Tikimasi, kad 2007 m. jie toliau didės. Todėl Eurosistema nusprendė truputį padidinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis suteikiamo likvidumo dalį. Tačiau Eurosistema ir toliau daugiausia likvidumo suteiks savo pagrindinėmis refinansavimo operacijomis.

Valdančioji taryba gali nuspręsti dar kartą pakoreguoti paskirstomą sumą 2008 m. pradžioje.

Monetary Policy

Kontaktai žiniasklaidai