Menu
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Ammont allokat għall-operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal fis-sena 2007

22 ta' Diċembru 2006

Waqt il-laqgħa tal-bieraħ, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid l-ammont allokat għal kull operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal li ssir fis-sena 2007 minn EUR 40 biljun għal EUR 50 biljun.

Il-ħtiġijiet tal-likwidità tas-sistema bankarja taż-żona ta’ l-euro żdiedu ħafna f’dawn l-aħħar snin u mistennija jkomplu jiżdiedu tul is-sena 2007. Għalhekk, l-Eurosistema ddeċidiet li tagħmel żieda żgħira fis-sehem tal-ħtiġijiet tal-likwidità li jiġu moqdija mill-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal. Madankollu, l-Eurosistema tkompli tipprovdi l-biċċa l-kbira tal-likwidità permezz ta’ l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tagħha.

Fil-bidu tal-2008, il-Kunsill Governattiv jista’ jiddeċiedi li jerġa’ jaġġusta l-ammont allokat.

Monetary Policy

Kuntatti midja