Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Přidělovaná částka v dlouhodobějších refinančních operacích v roce 2007

22. prosince 2006

Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla na svém včerejším zasedání zvýšit částku přidělovanou pro jednotlivé dlouhodobější refinanční operace, které budou prováděny v roce 2007, z 40 mld. EUR na 50 mld. EUR.

Poptávka po likviditě bankovního systému v eurozóně se v posledních letech výrazně zvýšila a předpokládá se, že v roce 2007 dále vzroste. Eurosystém se tedy rozhodl mírně zvýšit podíl likvidity, po níž je poptávka uspokojována prostřednictvím dlouhodobějších refinančních operací. Eurosystém bude však nadále poskytovat likviditu většinou prostřednictvím hlavních refinančních operací.

Rada guvernérů může rozhodnout, že přidělovanou částku opět upraví na začátku roku 2008.

Monetary Policy

Kontakty pro média